Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 zdania


Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 zdania. Przygotowanie do testu z rozdziału 1  podręcznika Perfekt 1.

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.

Anna kommt aus (z) Berlin, aber sie wohnt (mieszka) in Dortmund. Anna geht (chodzi) in die Klasse 10a. Sie mag (lubi) Computerspiele und findet (uważa) Internet super. Anna ist oft im Internet|Netz (sieci) . Sie schreibt (pisze) Kommentare und setzt (wstawia) Links. Und du? Was machst (robisz) du online?


Znaki specjalne jak wpisać ä, ü, ö, ß


Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 1 czasownik być

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 2 liczebniki 1-100

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 4 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 5 pytania