Zaimki osobowe ćwiczenia


Zaimki osobowe ćwiczenia.

Zaimki osobowe ćwiczenia. Przygotowanie do testów i powtórzenie gramatyki.

W ćwiczeniu należy zastosować pierwszy przypadek mianownik (Nominativ) lub przypadek czwarty biernik (Akkusativ). Sporadycznie znajdziecie także przykłady w przypadku trzecim (Dativ). Najczęściej formy „mir”, „dir”

Pamiętajcie. Czasownik użyty w zdaniu decyduje o przypadku. Zaimek osobowy odnosi się do rzeczownika. Osoby lub rzeczy wcześniej nazwanych. W kilku przykładach możliwe są też różne odpowiedzi w zależności od znaczenia i kontekstu.

Wpisz zaimek osobowy w odpowiedniej formie.  

Zaimki osobowe w języku niemieckim – pod tym linkiem możesz powtórzyć podstawowa teorię o zaimkach osobowych.

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnych pięciu przykładów. Zdania mogą się powtarzać.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.


Umlaut

Aby wpisać znaki nie występujące w polskim układzie klawiatury PRZYTRZYMAJ (lewy) ALT i trzymając wpisz NUMER korzystając z klawiatury numerycznej. Możesz też skopiować i wkleić potrzebny znak.

Ä = 0196
ä = 0228
Ö = 0214
ö = 0246
Ü = 0220
ü = 0252
ß = 0223
          
¨ = 0168 (sam Umlaut)