Rekcja czasowników niemieckich an


Rekcja czasowników niemieckich an.

Rekcja czasowników niemieckich, czyli  czasowniki z przyimkami. W poniższej tabeli znajdują się wybrane czasowniki wymagające przyimka an. Rekcja czasowników niemieckich an sprawia często problemy uczącym się języka niemieckiego, ponieważ po tym przyimku wymagany jest rekcja2_an_buttonprzypadek trzeci Dativ (w tabeli oznaczone literą D) albo przypadek czwarty Akkusativ (w tabeli oznaczone literą A). Dlatego należy uczyć się przyimków wraz z wymaganiami co do przypadku. 

W tabelce oprócz wymagań co do przypadku podane są przykładowe zdania z danym czasownikiem z użyciem odpowiedniego przyimka w odpowiednim przypadku. Przykładowe zdania są przetłumaczone w ostatniej kolumnie tabeli.

W tabeli możliwe jest ukrywanie wybranej kolumny słówek przez zaznaczenie wybranej kolumny (jej nagłówka) w prawym górnym rogu tabeli. Ciekawym pomysłem jest również filtrowanie słówek za pomocą okienka „szukaj”.

 


 

Rekcja czasowników niemieckich - an

Flaga Niemiec Czasownik przyimek + przypadekFlaga Polski Znaczenie Flaga Niemiec PrzykładFlaga Polski Tłumaczenie
denken an + A myśleć oSeit 4 Tagen denke ich an dich. Od czterech dni myślę o Tobie.
sich erinnern an + A przypominać sobie coś, kogoś, pamiętać oErinnerst du dich an meine Mutter? Er erinnert sich an mich nicht mehr.Przypominasz sobie moją mamę? On mnie już nie pamięta.
gewinnen an + D zyskiwać naDer Dollar gewinnt an Wert. Dolar zyskuje na wartości.
glauben an + A wierzyć wGlaubst du an Gott? Wierzysz w Boga?
grenzen an + A graniczyć zPolen grenzt an die Ukraine. Polska graniczy z Ukrainą.
sich gewöhnen an + A przyzwyczaić się doMan muss sich an die Arbeit einfach gewöhnen. Trzeba się po prostu przyzwyczaić do tej pracy.
leiden an + D cierpieć naKlaus leidet an einer unheilbaren Krankheit. Klaus cierpi choruje na nieuleczalną chorobę.
schreiben an + A pisać do Ich schreibe einen Brief an meinen Freund. Piszę list do mojego przyjaciela.
sterben an + D umrzeć naDie Frau ist an dem Krebs gestorben. Kobieta umarł na raka.
teilnehmen an + D brać udział, uczestniczyć wIch nehme an einem Deutschkurs im Ausland teil. Wezmę udział w kursie niemieckiego za granicą.
vorbeigehen an + D przechodzić obokMeine Mutter geht jeden Tag an meiner Schule vorbei. Moja mama codziennie przechodzi obok mojej szkoły.
sich wenden an + A zwracać się doWenn ein Schüler ein Problem hat, kann er sich jederzeit an den Lehrer wenden. Kiedy uczeń ma problem, zawsze może zwrócić się do nauczyciela.
zweifeln an + D wątpić wMein Vater zweifelt an meinen Absichten. Mój ojciec wątpi w moje zamiary.
arbeiten an + D pracować nadHerr Müller arbeitet sehr fleißig an diesem Projekt. Pan Müller bardzo pilnie pracuje nad tym projektem.
ändern an + D zmieniać w czymśEr ändert nichts an seinem Projekt. On niczego nie zmienia w swoim projekcie.
sich anpassen an + A dostosować się doJeder musst sich an die neue Situation anpassen. Każdy musisz dostosować się do nowej sytuacji.
appellieren an + A apelować doDer Kanzler appelliert an die Menschen. Kanclerz apeluje do ludzi.
sich beteiligen an + D uczestniczyć wIch beteilige mich an dem Unterricht. Ja uczestniczę w lekcji.
erkennen an + D rozpoznać poSie erkannte mich sofort an meiner Stimme. Od razu poznała mnie po moim głosie.
erkranken an + Dzachorować naEr erkrankte an dem Krebs. On zachorował na raka.
fehlen an + D brakować czegośEs fehlt an dem Salat. Brakuje sałatki.
sich halten an + A trzymać się czegośDer Schüler hält sich nicht an das Thema. Uczeń nie trzyma się tematu.
hängen an + D być przywiązanym do kogośDie Kinder hängen an der Mutter. Dzieci są przywiązane do matki.
liegen an + D zależeć na, odEs liegt an dem Lehrer, ob wir einen Ausflug machen. To zależy od nauczyciela, czy pojedziemy na wycieczkę.
liefern an + A dostarczać komuśDie Schüler müssen unbedingt ihre Aufsetze an den Lehrer liefern. Uczeniowie muszą koniecznie dostarczyć swoje wypracowania nauczycielowi.
mangeln an + D brakować czegośEs mangelt an Wasser. Brakuje wody.
sich rächen an + D zemścić się naSie rächt sich an seiner Schwester. Ona mści się na swoiej siostrze.
scheitern an + D ponieść fiasko, doznać porażki, nie powieść się, rozbijać się o Diese Idee ist an Geld gescheitert? Ten pomysł nie powiódł się z powodu pieniędzy?
Niemieckie czasowniki łączące się z przyimkiem an: