Nauka niemieckich czasowników nieregularnych


Nauka niemieckich czasowników nieregularnych

 

Jeśli nie zapoznałeś się jeszcze to zacznij od przejrzenia, nauczenia się lub powtórzenia form czasowników nieregularnych z tabeli niemieckich czasowników nieregularnych. W tym module możesz nauczyć się form podstawowych 72 czasowników nieregularnych w języku niemieckim. Jest to lista najczęściej spotykanych (1/3) form czasowników mocnych w języku niemieckim.

tabela_czas_niem_time
Wpisuj formy wylosowanego czasownika w polu tekstowym i naciśnij Enter na klawiaturze lub przycisk Sprawdź. Pamiętaj o tym, że w czasie przeszłym Perfekt używamy czasowników posiłkowych. Generalnie najczęściej korzystamy z czasownika „haben” w polu tekstowym nie zaznaczamy tego faktu, zakładając, że jeśli nie podajemy tej informacji, to dany czasownik tworzy czas przeszły Perfekt z tym czasownikiem. Wypróbuj jeszcze Fiszki – niemieckie czasowniki nieregularne.

Przykład:
czytać - lesen las gelesen 

 

Jeśli natomiast wylosowany czasownik tworzy czas przeszły z czasownikiem posiłkowym „sein”, pamiętaj żeby zaznaczyć to literą „s” przy formie imiesłowu czasu przeszłego Partizip 2. Porównaj .

Przykład:
zamarzać - frieren fror gefroren s

 


 

Nauka niemieckich czasowników nieregularnych


Liczba słówek w zestawie:

Język niemiecki

Wylosowane słówko:


Odpowiedź:


         

Postęp nauki - 0%

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Do końca nauki pozostało: słówek.

Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(