Welttour 4 rozdział 12 dopasuj


Welttour 4 rozdział 12 dopasuj.

Welttour 4 rozdział 12 dopasuj znaczenie wylosowanych słówek.

W tym ćwiczeniu należy uchwycić słówka lub zwroty i upuścić w polu, które odpowiada ich znaczeniu. Po dopasowaniu wszystkich słówek zobaczysz przycisk „sprawdź„. 

Aby wylosować kolejną partię dziesięciu słówek naciśnij przycisk „losuj przykłady” lub wciśnij na klawiaturze klawisz F5.

Do ćwiczeń powinieneś przystąpić jeśli znasz słówka z Tabeli słówek Welttour 4 rozdział 12.

Możesz też poćwiczyć tę partię słówek pod linkiem Nauka słówek Welttour 4 rozdział 12 oraz przetestować ich znajomość pod adresem  Test słówek Welttour 4 rozdział 12.

Podobne do tego ćwiczenie  znajdziecie pod linkiem Wpisywanie znaczenia słówek Welttour 4 rozdział 12 .