Archiwa miesięczne: Listopad R


Słówka Welttour 4 rozdział 3

  Słówka Welttour 4 rozdział 3 Słówka do Welttour 4 do rozdziału 3 przygotowała Joanna z klasy 3g. Jak zwykle do tabeli słówek z możliwością sortowania, dobierania różnej ilości słówek, ukrywania części języka obcego lub ojczystego załączone są dodatkowe ćwiczenia interaktywne na  dobieranie rozdział 3 i uzupełnianie rozdział 3 znaczenia wylosowanych słówek. W podręczniku Welttour […]


Welttour 2 słówka rozdział 4 i 6

  Welttour 2 słówka rozdział 4 i 6 Jest mi bardzo miło powitać w gronie współpracujących z portalem merula.pl kolejnych uczniów pracujących nad rozszerzeniem bazy słownictwa. Słówka do Welttour 2 do rozdziału 4 przygotowała Agnieszka, a Kaja opracowała słownictwo do rozdziału 6 z tego podręcznika. Cieszę się, że klasa 1d czynnie uczy się słownictwa wykorzystując różne […]


Czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous

Czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous.  Past Simple Czasu Past Simple używamy: – gdy mówimy o dokonanej czynności, która miała miejsce w określonej przeszłości; – gdy mówimy o sytuacjach lub zdarzeniach szybko następujących jedno po drugim;  Past Continuous Czasu Past Continuous używamy: – gdy mówimy o niedokonanej czynności, która była w trakcie wykonywanie w […]


Zadania maturalne

Matura język angielski

Matura język angielski – matura próbna z języka angielskiego. Zrób to sam. Zbliża się termin weryfikacji wiedzy – matura z języka angielskiego. W tym okresie w większości szkół przeprowadzana jest próbna matura z języka angielskiego. Jak wiadomo od 2015 roku nastąpią zmiany w egzaminie maturalnym z języków obcych nowożytnych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, […]


Tworzenie rzeczowników złożonych

Tworzenie rzeczowników złożonych – Welttour 4 Rozdział 3 i 4 – (ćwiczenie 4). W następnym , czwartym ćwiczeniu, skupimy się na umiejętności jaką jest tworzenie rzeczowników złożonych z rzeczownika i czasownika, czasem z dwóch rzeczowników lub rzeczownika i przymiotnika. Pamiętać należy, że tak utworzony rzeczownik ma zawsze taki rodzajnik jakiego wymaga ostatni człon złożenia. Napisz […]


Zaimki pytające

  Zaimki pytające – Welttour 4 Rozdział 3 i 4 – (ćwiczenie 3). W trzecim ćwiczeniu układamy pytania do poszczególnych, podkreślonych części zdania. Pamiętajcie o rozpoczynaniu zdania z dużej litery. Zaimki też  wpisujemy dużą literą. Napisz pytanie do każdego podkreślonego fragmentu zdania. Podpowiedź; Pamiętajcie, że pytamy nie tylko kto? – wer?, co? – was?, kiedy? […]


Dokarmianie ptaków

  Dokarmianie ptaków w okresie zimowym.   Chyba wszyscy użytkownicy portalu merula.pl wiedzą, że interesujemy się ochroną środowiska, a szczególnie ochroną awifauny. Nadchodzi zima, czyli bardzo trudny okres dla ptaków. Wbrew pozorom tzw. łagodna zima nie jest wcale łatwiejsza dla skrzydlatych gości w naszych miastach i ogródkach. Znalezienie pokarmu staje się w tym okresie walką […]


Odgadnij rzeczowniki

  Welttour 4 Rozdział 3 i 4 –  Odgadnij rzeczowniki. Kolejne ćwiczenie do 3 i 4 rozdziału z podręcznika Weltour 4. Tym razem z „sałatki literowej” odgadujemy brakujące słówka. Trzeba użyć wszystkich liter.  Odgadnij brakujące rzeczowniki i wpisz je poprawnie. Rzeczowniki tematycznie związane są z wadami i zaletami zamieszkania na wsi oraz wykształceniem w Niemczech. […]


Welttour 4 Rozdział 3 i 4

Welttour 4 Rozdział 3 i 4 Przygotowując się do sprawdzianu z 3 i 4 rozdziału do podręcznika Weltour 4 warto powtórzyć zagadnienia związane z miejscem zamieszkania i wykształceniem. Tym tematom poświęcone są te dwa rozdziały.  Jeśli chodzi o gramatykę przypominamy sobie odmianę rzeczownika czyli rodzajnik, przyimki z celownikiem i biernikiem, składnię zdania, zdania pytające i […]


Znaki specjalne

Znaki specjalne – jak wpisać Umlaut? Jak wpisać znaki specjalne charakterystyczne dla niektórych języków? Jest kilka sposobów na wpisanie np. znaków diakrytycznych typu Umlaut typowych dla języka niemieckiego. Chyba najprostszym z nich jest zastosowanie pewnych kombinacji z klawiatury. I tak poniżej prezentujemy znaki specjalne Umlaut:   Sposób 1 Aby wpisać znaki nie występujące w polskim […]


Formy gerund i infinitive

  Formy gerund i infinitive Kiedy umieszczamy obok siebie dwa czasowniki, pierwszy narzuca nam formę dla drugiego czasownika – gerund czyli czasownika z końcówką -ing lub infinitive czyli czasownika poprzedzonego wyrazem „to”. Najlepszą metodą nauki jest pamięciowe opanowanie tabeli czasowników po których stosujemy gerund lub infinitive.   Przykłady She agreed to go there with me. […]


Future tenses – czasy przyszłe

  Future tenses – czasy przyszłe W języku angielskim przyszłość możemy wyrazić na kilka sposobów. Oto krótkie przypomnienie najważniejszych zasad. Present Continuous Tego czasu używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które już zaplanowaliśmy i dojdą one do skutku. Przykład I’ve already booked 2 tickets. We’re going to the cinema tomorrow. Present Simple Tego czasu używamy mówiąc […]