Słówka Welttour 4 rozdział 3


 


Słówka Welttour 4 rozdział 3

Słówka do Welttour 4 do rozdziału 3 przygotowała Joanna z klasy 3g. Jak zwykle do tabeli słówek z możliwością sortowania, dobierania różnej ilości słówek, ukrywania części języka obcego lub ojczystego załączone są dodatkowe ćwiczenia interaktywne na  dobieranie rozdział 3 i uzupełnianie rozdział 3 znaczenia wylosowanych słówek. W podręczniku Welttour 4 mamy już opracowane dwa rozdziały. Dalsze zestawy w przygotowaniu.


Chciałbym również poinformować, że zmodernizowano oprogramowanie testujące znajomość słownictwa. Moduł został zmieniony optycznie i wprowadzone zostały ulepszenia skryptu polegające na wypisywaniu odpowiedzi poprawnych i błędnych. Teraz ucząc się otrzymujemy informację zwrotną wspierającą samoocenę i pomagającą w samokształceniu. Ponadto wizualizacja form liczby mnogiej w tabeli pozwali na lepsze zapamiętywanie słownictwa. Zapraszamy do nauki Słówka Welttour 4.


Merula