Welttour 2 słówka rozdział 4 i 6


 


Welttour 2 słówka rozdział 4 i 6

Jest mi bardzo miło powitać w gronie współpracujących z portalem merula.pl kolejnych uczniów pracujących nad rozszerzeniem bazy słownictwa. Słówka do Welttour 2 do rozdziału 4 przygotowała Agnieszka, a Kaja opracowała słownictwo do rozdziału 6 z tego podręcznika. Cieszę się, że klasa 1d czynnie uczy się słownictwa wykorzystując różne metody powtarzania i testowania znajomości  leksyki. Jak zwykle do tabeli słówek z możliwością sortowania, dobierania różnej ilości słówek, ukrywania części języka obcego lub ojczystego załączone są dodatkowe ćwiczenia interaktywne na dobieranie (rozdział 4, rozdział 6) i uzupełnianie (rozdział 4, rozdział 6)  znaczenia wylosowanych słówek. Tym samym w podręczniku Welttour 2 pozostał do opracowania ostatni rozdział 7.


Modernizacja oprogramowania testującego znajomość słownictwa.

Dla wszystkich uczących się języka niemieckiego z podręcznika Welttour 2 mam też dobrą wiadomość. Cały czas pracujemy nad udoskonaleniem skryptu do testowania słówek. Zachęcamy do testowania nowego modułu do nauki słownictwa na razie dostępnego tylko do tego podręcznika. Nowością jest wypisywanie słówek z podziałem na te, które już znamy i te, które wymagają jeszcze powtórzenia. Stanowi to bardzo konkretną informację zwrotną wspierającą samoocenę i pomagającą w samokształceniu. Zmieniony został też wygląd tabeli. Liczbę mnogą rzeczowników postanowiliśmy zaznaczyć w sposób pozwalający na lepsze zapamiętywanie.  Zapraszamy do nauki Słówka Welttour 2.