Perfekt 1 rozdział 5 powtórka przed sprawdzianem – klasy 1c 1d


Perfekt 1 rozdział 5 powtórka przed sprawdzianem – klasy 1c 1d

Ćwiczenia przygotowujące do sprawdzianu z rozdziału 5 podręcznika Perfekt 1. 

Perfekt 1 rozdział 5 ćwiczenie 1 zaimki dzierżawcze – ćwiczenie na zaimki dzierżawcze, które wielu z was sprawiają problemy. Na stronie znajdziecie też link zaimki dzierżawcze w języku niemieckim – możecie tutaj powtórzyć podstawy teoretyczne i zrobić sobie ćwiczenia.

Drugie ćwiczenie Perfekt 1 rozdział 5 ćwiczenie 2 zdania pytające – to doskonalenie umiejętności układania zdań pytających połączone z umiejętnością odmiany czasownika. Czasownik nieregularny w języku niemieckim – link, pod którym przypomnieć sobie można zasady odmiany czasowników nieregularnych i odnośniki do ćwiczeń.

Jeśli ktoś z was jeszcze nie poćwiczył proszę wykonać te zadania z kartkówki. Będzie to również doskonałą powtórką do sprawdzianu. Poniżej znajdziecie też linki do nauki i powtórzenia słownictwa.

Perfekt 1 rozdział 5 poprawa kartkówki – bardzo proszę o przeczytanie poleceń i wykonanie ćwiczeń oraz zrobienie notatek.


Zapraszam do nauki słówek z rozdziału piątego do podręcznika  Perfekt 1 – język niemiecki . 

Słownictwo związane jest tematycznie z wyjściem do kina, kawiarni i nawiązywaniem kontaktów towarzyskich. Uczymy się nazw potraw i napojów. Ponadto uczymy się podawać informacje w odpowiedzi na pytanie „Czy masz czas, ochotę?”. Umawiamy się i zawieramy nowe przyjaźnie.

W tym zestawie znajdują się 84 słówka i zwroty. Pamiętajcie o konieczności uczenia się rzeczowników z rodzajnikami określonymi der, die, das. Naukę można zacząć od zapoznania się z tabelą słówek pod linkiem Perfekt 1 rozdział 5 słówka.

Następnie w kolejności proponuję naukę z fiszek Perfekt 1 słówka rozdział 5 fiszki . Przeczytajcie proszę instrukcję, jak korzystać z fiszek. Nowością jest możliwość odsłuchania słówka lub zwrotu w języku niemieckim. Uwaga: jeśli nie działa odtwarzanie fiszek w waszej przeglądarce spróbujcie otworzyć stronę w przeglądarce „Chrom”.

Gdy umiemy już zakres słownictwa skorzystać można z modułów nauki Perfekt 1 rozdział 5 słówka nauka i testowania znajomości słownictwa Perfekt 1 rozdział 5 słówka test.

Lista słów powiązana jest z budową i zawartością podręcznika. Pamiętajcie, że wiele słówek może mieć więcej niż jedno znaczenie. W konkretnym tekście podręcznika słówko może znaczyć coś innego niż przykładowo tekście artykułu w gazecie.