Perfekt 1 rozdział 5 ćwiczenie 1 zaimki dzierżawcze


Perfekt 1 rozdział 5 ćwiczenie 1 zaimki dzierżawcze

Ćwiczeni na zaimki dzierżawcze. Przygotowanie do testu z rozdziału 5  podręcznika Perfekt 1.

W ćwiczeniu należy zastosować pierwszy przypadek mianownik (Nominativ) lub przypadek czwarty biernik (Akkusativ).  Pamiętajcie. Czasownik użyty w zdaniu decyduje o przypadku. Końcówka zaimka dzierżawczego zależy od rodzaju (rodzajnika) rzeczownika, przed którym zaimek dzierżawczy stoi. Sam zaimek dzierżawczy odnosi się do rzeczownika lub zaimka, osobowego, który pojawił się wcześniej w kontekście.

Wpisz zaimek dzierżawczy w odpowiedniej formie.  

Zaimki dzierżawcze w języku niemieckim – pod tym linkiem możesz powtórzyć podstawowa teorię o zaimkach dzierżawczych.

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnych pięciu przykładów. Zdania mogą się powtarzać.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.


Znaki specjalne jak wpisać ä, ü, ö, ß


Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 5 ćwiczenie 2 zdania pytające