Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka


Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka.

 

Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – zakresy tematyczne do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Startujemy z nauką słówek do kolejnego podręcznika. Tym razem zestaw słownictwa przystosowany do wymogów matury 2015 z języka angielskiego na poziomie podstawowym i  rozszerzonym.

Porcje słówek będą się składać z trzech podstawowych elementów stanowiących uzupełniający się nowy, udoskonalony moduł do nauki słownictwa. Do każdego działu tematycznego przygotowane zostaną: Tabela słówek, Nauka słówek oraz Test słówek.

Kompletny zestaw 14 zakresów tematycznych jest już gotowy. Dziękujemy wszystkim za współpracę przy opracowaniu list słownictwa. Życzymy miłej nauki i zabawy oraz sukcesu i kompletu punktów na maturze z języka angielskiego.


Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

Dział pierwszy CZŁOWIEK

TABELA SŁÓWEK podstawowa (232 słówek) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (315 słówek) 

 1. Dane osobowe,
 2. Wygląd zewnętrzny,
 3. Ubranie,
 4. Cechy charakteru,
 5. Uczucia i emocje,
 6. Zainteresowania,
 7. Problemy etyczne,Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka
 8. Inne …

FISZKI Człowiek – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – moduł nauki słówek.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – moduł testu słówek.

*FISZKI Człowiek – fiszki 315 słówek na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – moduł nauki słówek.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – moduł testu słówek.


 Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


 Dział drugi DOM

Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

TABELA SŁÓWEK podstawowa (196 słówek) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (273 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 1. Miejsce zamieszkania,
 2. Rodzaje domów,
 3. Położenie,
 4. Pomieszczenia i części domu,
 5. Opis domu,
 6. Meble i wyposażenie,
 7. Prace w domu i w ogrodzie,
 8. Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości
 9. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


FISZKI Dom – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Dom – fiszki 273 słówka na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Dział trzeci SZKOŁA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (163 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (229 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Przedmioty szkolne,
 2. Oceny i wymagania,
 3. Życie szkolne,
 4. Zajęcia pozalekcyjne,
 5. System oświaty,
 6. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Szkoła – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Szkoła – fiszki 229 słów na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział czwarty PRACA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (164 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (264 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Zawody i związane z nimi czynności,
 2. Warunki pracy i zatrudnienia,
 3. Praca dorywcza,
 4. Rynek pracy,
 5. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Praca – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Praca – fiszki 264 słówka na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział piąty ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

TABELA SŁÓWEK podstawowa (217 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (281 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele,
 2. Czynności życia codziennego,
 3. Formy spędzania wolnego czasu,
 4. Święta i uroczystości,
 5. Styl życia, konflikty i problemy,
 6. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Życie rodzinne i towarzyskie – fiszki 264 słówka na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział szósty ŻYWIENIE

TABELA SŁÓWEK podstawowa (260 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (356 słówek)

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 • Artykuły spożywcze,Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka
  • Owoce,
  • Warzywa,
  • Mięso ryby i owoce morza,
  • Nabiał,
  • Produkty zbożowe,
  • Słodycze,
  • Opisywanie napojów,
  • Napoje,
  • Dodatki,
  • Porcje żywności
 • Posiłki i ich przygotowanie,
  • Posiłki,
  • Czasowniki związane z gotowaniem i jedzeniem,
  • Przybory,
  • Opisywanie smaków,
 • Lokale gastronomiczne,
 • Diety,
 • Inne …

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Żywienie – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Żywienie – 356 fiszek na poziomie rozszerzonym.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział siódmy ZAKUPY I USŁUGI

TABELA SŁÓWEK podstawowa (168 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (257 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

  1. Rodzaje sklepów,
  2. Opisywanie towarów,
  3. Reklamacje,
  4. Reklama,
  5. Korzystanie z usług,
  6. Środki płatnicze,
  7. Banki,
  8. Ubezpieczenie,
  9. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Zakupy i usługi – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Zakupy i usługi – 257 fiszek na poziomie rozszerzonym.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział ósmy PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (191 słówek) orazMatura 2015 repetytorium Macmillan słówka

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (276 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 1. Podróżowanie i środki lokomocji,
 2. Informacja turystyczna,
 3. Baza noclegowa,
 4. Wycieczki i zwiedzanie,
 5. Wypadki,
 6. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


FISZKI Podróżowanie i turystyka – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Podróżowanie i turystyka – 276 fiszek na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Dział dziewiąty KULTURA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (216 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (292 słówka)

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Dziedziny kultury,
 2. Twórcy i ich dzieła,
 3. Uczestnictwo w kulturze,
 4. Media,
 5. Inne …

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Kultura – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Kultura – 292 fiszki na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział dziesiąty SPORT

TABELA SŁÓWEK podstawowa (178 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (262 słówka)

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:


 1. Matura 2015 repetytorium Macmillan słówkaDyscypliny sportu,
 2. Sport wyczynowy,
 3. Sportowcy,
 4. Miejsca uprawiania sportów,
 5. Imprezy sportowe,
 6. Stroje i sprzęt sportowy,
 7. Inne …

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Sport – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Sport – 262 fiszki na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział jedenasty ZDROWIE

TABELA SŁÓWEK podstawowa (264 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (303 słówka)

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

Słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN zdrowie

 1. Samopoczucie,
 2. Części ciała,
 3. Choroby, ich objawy i leczenie,
 4. Zdrowy styl życia,
 5. Niepełnosprawni,
 6. Uzależnienia,
 7. Ochrona zdrowia,
 8. Inne …

 

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Zdrowie – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Zdrowie – 303 fiszki na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.

 


Dział dwunasty NAUKA I TECHNIKA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (196 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (274 słówka)

Matura 2015 repetytorium Macmillan słówkaTematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 1. Dziedziny nauki naukowcy,
 2. Wynalazki i odkrycia,
 3. Korzystanie z urządzeń technicznych,
 4. Technologie informacyjno-komunikacyjne,
 5. Awarie techniczne,
 6. Inne …

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Nauka i technika – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Nauka i technika – 274 fiszki na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział trzynasty ŚWIAT PRZYRODY

TABELA SŁÓWEK podstawowa (232 słówek) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (330 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Pogoda i klimat,
 2. Krajobraz,
 3. Świat roślin i zwierząt,
 4. Zagrożenia środowiska naturalnego,
 5. Ochrona środowiska naturalnego,
 6. Klęski żywiołowe,
 7. Przestrzeń kosmiczna
 8. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. W części rozszerzone zawarte są słówka z części podstawowej i dodatkowo słówka i zwroty trudniejsze. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


FISZKI Świat przyrody – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Świat przyrody – 330 fiszek na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Dział czternasty PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

TABELA SŁÓWEK podstawowa (226 słówek) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (315 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 1. Struktura państwa i urzędy,Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka
 2. Organizacje społeczne i międzynarodowe,
 3. Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe,
 4. Przestępczość,
 5. Wymiar sprawiedliwości,
 6. Polityka społeczna,
 7. Gospodarka,
 8. Inne …

 

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. W części rozszerzone zawarte są słówka z części podstawowej i dodatkowo słówka i zwroty trudniejsze. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


FISZKI Państwo i społeczeństwo – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Państwo i społeczeństwo – 315 fiszek na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.