Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka 4


Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka.

 

Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – zakresy tematyczne do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Startujemy z nauką słówek do kolejnego podręcznika. Tym razem zestaw słownictwa przystosowany do wymogów matury 2015 z języka angielskiego na poziomie podstawowym i  rozszerzonym.

Porcje słówek będą się składać z trzech podstawowych elementów stanowiących uzupełniający się nowy, udoskonalony moduł do nauki słownictwa. Do każdego działu tematycznego przygotowane zostaną: Tabela słówek, Nauka słówek oraz Test słówek.

Kompletny zestaw 14 zakresów tematycznych jest już gotowy. Dziękujemy wszystkim za współpracę przy opracowaniu list słownictwa. Życzymy miłej nauki i zabawy oraz sukcesu i kompletu punktów na maturze z języka angielskiego.


Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

Dział pierwszy CZŁOWIEK

TABELA SŁÓWEK podstawowa (232 słówek) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (315 słówek) 

 1. Dane osobowe,
 2. Wygląd zewnętrzny,
 3. Ubranie,
 4. Cechy charakteru,
 5. Uczucia i emocje,
 6. Zainteresowania,
 7. Problemy etyczne,Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka
 8. Inne …

FISZKI Człowiek – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – moduł nauki słówek.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – moduł testu słówek.

*FISZKI Człowiek – fiszki 315 słówek na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – moduł nauki słówek.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – moduł testu słówek.


 Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


 Dział drugi DOM

Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

TABELA SŁÓWEK podstawowa (196 słówek) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (273 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 1. Miejsce zamieszkania,
 2. Rodzaje domów,
 3. Położenie,
 4. Pomieszczenia i części domu,
 5. Opis domu,
 6. Meble i wyposażenie,
 7. Prace w domu i w ogrodzie,
 8. Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości
 9. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


FISZKI Dom – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Dom – fiszki 273 słówka na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Dział trzeci SZKOŁA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (163 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (229 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Przedmioty szkolne,
 2. Oceny i wymagania,
 3. Życie szkolne,
 4. Zajęcia pozalekcyjne,
 5. System oświaty,
 6. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Szkoła – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Szkoła – fiszki 229 słów na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział czwarty PRACA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (164 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (264 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Zawody i związane z nimi czynności,
 2. Warunki pracy i zatrudnienia,
 3. Praca dorywcza,
 4. Rynek pracy,
 5. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Praca – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Praca – fiszki 264 słówka na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział piąty ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

TABELA SŁÓWEK podstawowa (217 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (281 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele,
 2. Czynności życia codziennego,
 3. Formy spędzania wolnego czasu,
 4. Święta i uroczystości,
 5. Styl życia, konflikty i problemy,
 6. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Życie rodzinne i towarzyskie – fiszki 264 słówka na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział szósty ŻYWIENIE

TABELA SŁÓWEK podstawowa (260 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (356 słówek)

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 • Artykuły spożywcze,Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka
  • Owoce,
  • Warzywa,
  • Mięso ryby i owoce morza,
  • Nabiał,
  • Produkty zbożowe,
  • Słodycze,
  • Opisywanie napojów,
  • Napoje,
  • Dodatki,
  • Porcje żywności
 • Posiłki i ich przygotowanie,
  • Posiłki,
  • Czasowniki związane z gotowaniem i jedzeniem,
  • Przybory,
  • Opisywanie smaków,
 • Lokale gastronomiczne,
 • Diety,
 • Inne …

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Żywienie – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Żywienie – 356 fiszek na poziomie rozszerzonym.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział siódmy ZAKUPY I USŁUGI

TABELA SŁÓWEK podstawowa (168 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (257 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

  1. Rodzaje sklepów,
  2. Opisywanie towarów,
  3. Reklamacje,
  4. Reklama,
  5. Korzystanie z usług,
  6. Środki płatnicze,
  7. Banki,
  8. Ubezpieczenie,
  9. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Zakupy i usługi – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Zakupy i usługi – 257 fiszek na poziomie rozszerzonym.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział ósmy PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (191 słówek) orazMatura 2015 repetytorium Macmillan słówka

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (276 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 1. Podróżowanie i środki lokomocji,
 2. Informacja turystyczna,
 3. Baza noclegowa,
 4. Wycieczki i zwiedzanie,
 5. Wypadki,
 6. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


FISZKI Podróżowanie i turystyka – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Podróżowanie i turystyka – 276 fiszek na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Dział dziewiąty KULTURA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (216 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (292 słówka)

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Dziedziny kultury,
 2. Twórcy i ich dzieła,
 3. Uczestnictwo w kulturze,
 4. Media,
 5. Inne …

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Kultura – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Kultura – 292 fiszki na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział dziesiąty SPORT

TABELA SŁÓWEK podstawowa (178 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (262 słówka)

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:


 1. Matura 2015 repetytorium Macmillan słówkaDyscypliny sportu,
 2. Sport wyczynowy,
 3. Sportowcy,
 4. Miejsca uprawiania sportów,
 5. Imprezy sportowe,
 6. Stroje i sprzęt sportowy,
 7. Inne …

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Sport – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Sport – 262 fiszki na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

*DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

*WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział jedenasty ZDROWIE

TABELA SŁÓWEK podstawowa (264 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (303 słówka)

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

Słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN zdrowie

 1. Samopoczucie,
 2. Części ciała,
 3. Choroby, ich objawy i leczenie,
 4. Zdrowy styl życia,
 5. Niepełnosprawni,
 6. Uzależnienia,
 7. Ochrona zdrowia,
 8. Inne …

 

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Zdrowie – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Zdrowie – 303 fiszki na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.

 


Dział dwunasty NAUKA I TECHNIKA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (196 słówka) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (274 słówka)

Matura 2015 repetytorium Macmillan słówkaTematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 1. Dziedziny nauki naukowcy,
 2. Wynalazki i odkrycia,
 3. Korzystanie z urządzeń technicznych,
 4. Technologie informacyjno-komunikacyjne,
 5. Awarie techniczne,
 6. Inne …

Poniżej znajdują się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski


FISZKI Nauka i technika – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Nauka i technika – 274 fiszki na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan  – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział trzynasty ŚWIAT PRZYRODY

TABELA SŁÓWEK podstawowa (232 słówek) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (330 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 1. Pogoda i klimat,
 2. Krajobraz,
 3. Świat roślin i zwierząt,
 4. Zagrożenia środowiska naturalnego,
 5. Ochrona środowiska naturalnego,
 6. Klęski żywiołowe,
 7. Przestrzeń kosmiczna
 8. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. W części rozszerzone zawarte są słówka z części podstawowej i dodatkowo słówka i zwroty trudniejsze. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


FISZKI Świat przyrody – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Świat przyrody – 330 fiszek na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Dział czternasty PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

TABELA SŁÓWEK podstawowa (226 słówek) oraz

*TABELA SŁÓWEK rozszerzona (315 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 1. Struktura państwa i urzędy,Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka
 2. Organizacje społeczne i międzynarodowe,
 3. Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe,
 4. Przestępczość,
 5. Wymiar sprawiedliwości,
 6. Polityka społeczna,
 7. Gospodarka,
 8. Inne …

 

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. W części rozszerzone zawarte są słówka z części podstawowej i dodatkowo słówka i zwroty trudniejsze. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


FISZKI Państwo i społeczeństwo – poziom podstawowy proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

*FISZKI Państwo i społeczeństwo – 315 fiszek na poziomie rozszerzonym.

*NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

*TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


 

Merulka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 2 =

4 komentarzy do “Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka

 • Avatar
  Kasia

  Bardzo fajna strona! Fajna byłaby możliwość uczenia się słówek ze wszystkich działów równocześnie jako podsumowanie całego podręcznika przed maturą. Jedyne do czego można by się było przyczepić to sytuacja kiedy słowo ma różne tłumaczenia, np. w dziale 13 słowo mglisty, w trybie nauki nie wiemy o którą formę chodzi „misty”, czy „foggy” fajnie gdyby program uznał za poprawny wyraz obojętnie którą formę się wpisze. Ale to już szczegóły.
  Stronę polecam każdemu – świetny sposób na naukę!

  • Merula
   Merula Autor wpisu

   Dziękuję za opinię i sugestię. Pomysł jest bardzo dobry, jednak w takim przypadku, gdy słówka będą z wszystkich działów problem związany z wieloznaczeniowością staje się jeszcze trudniejszy do opanowania. W takim zbiorze słówka pozbawione są jednak kontekstu. Pozdrawiam 🙂

 • Avatar
  Karolina

  Strona bardzo fajna, pomocna przy nauce słówek. Powinniście jednak popracować nad „panelami” w które wpisuje się słowa, bo trzeba wpisywać wszystko w żółwim tempie. Inaczej litery się gubią, no a słówko nawet jeśli wklikane było dobrze nie zostaje zaliczone. :/

  • Merula
   Merula Autor wpisu

   Droga Karolino,
   dziękuję za feedback? Na niektórych urządzeniach lub w niektórych przeglądarkach mogą występować problemy, ponieważ nie wszystkie urządzenia radzą sobie z programami java scrypt.
   Na ewentualne „zacinanie się strony” wpływ może mieć wiele czynników np. połączenie internetowe, obciążenie serwera, używane oprogramowanie itp., na które nie mam wpływu nawet jako administrator.
   Pozdrawiam