Welttour 4 rozdział 3 i 4


Tworzenie rzeczowników złożonych

Tworzenie rzeczowników złożonych – Welttour 4 Rozdział 3 i 4 – (ćwiczenie 4). W następnym , czwartym ćwiczeniu, skupimy się na umiejętności jaką jest tworzenie rzeczowników złożonych z rzeczownika i czasownika, czasem z dwóch rzeczowników lub rzeczownika i przymiotnika. Pamiętać należy, że tak utworzony rzeczownik ma zawsze taki rodzajnik jakiego wymaga ostatni człon złożenia. Napisz […]


Zaimki pytające

  Zaimki pytające – Welttour 4 Rozdział 3 i 4 – (ćwiczenie 3). W trzecim ćwiczeniu układamy pytania do poszczególnych, podkreślonych części zdania. Pamiętajcie o rozpoczynaniu zdania z dużej litery. Zaimki też  wpisujemy dużą literą. Napisz pytanie do każdego podkreślonego fragmentu zdania. Podpowiedź; Pamiętajcie, że pytamy nie tylko kto? – wer?, co? – was?, kiedy? […]


Odgadnij rzeczowniki

  Welttour 4 Rozdział 3 i 4 –  Odgadnij rzeczowniki. Kolejne ćwiczenie do 3 i 4 rozdziału z podręcznika Weltour 4. Tym razem z „sałatki literowej” odgadujemy brakujące słówka. Trzeba użyć wszystkich liter.  Odgadnij brakujące rzeczowniki i wpisz je poprawnie. Rzeczowniki tematycznie związane są z wadami i zaletami zamieszkania na wsi oraz wykształceniem w Niemczech. […]


Welttour 4 Rozdział 3 i 4

Welttour 4 Rozdział 3 i 4 Przygotowując się do sprawdzianu z 3 i 4 rozdziału do podręcznika Weltour 4 warto powtórzyć zagadnienia związane z miejscem zamieszkania i wykształceniem. Tym tematom poświęcone są te dwa rozdziały.  Jeśli chodzi o gramatykę przypominamy sobie odmianę rzeczownika czyli rodzajnik, przyimki z celownikiem i biernikiem, składnię zdania, zdania pytające i […]