Matura 2015 repetytorium Macmillan podstawowa tabela słów państwo i społeczeństwo


Matura 2015 repetytorium Macmillan podstawowa tabela słów państwo i społeczeństwo.

Matura 2015 repetytorium Macmillan rozszerzona tabela słów świat państwo i społeczeństwo. Zakres tematyczny w tabeli "PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO" na poziomie podstawowym obejmuje 226 słówek i zwrotów a w szczególności takie zagadnienia jak:

Państwo i społęczeństwo

  1. Struktura państwa i urzędy,
  2. Organizacje społeczne i międzynarodowe,
  3. Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe,
  4. Przestępczość,
  5. Wymiar sprawiedliwości,
  6. Polityka społeczna,
  7. Gospodarka,
  8. Inne …

 

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK     FISZKI


Matura 2015 repetytorium Macmillan podstawowa tabela państwo i społeczeństwo

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
hymnanthem
władzeauthorities
granicaborder
gabinet, rządcabinet
stolicacapital
obywatel(ka)citizen
rada miastacity council
Kongres (Stanów Zjednoczonych)Congress
konserwatywnyconservative
konstytucjaconstitution
dyskutować o problemiedebate in issue
demokracjademocracy
demokratycznydemocratic
wybory lokalnelocal election
wybory powszechnegeneral election
uprawnionyeligible
ambasadaembassy
startować w wyborachstand for an election
startować w wyborachfight for an election
flagaflag
zorganizować konferencję prasowągive a press conference
rządgovernment
rządzićgovern
głowa państwahead of state
ojczyznahome country
ojczyznahomeland
tożsamość narodowanational identity
niezależnyindependent
niezależnośćindependence
królking
królestwokingdom
lewicowyleft-wing
prawicowyright-wing
liberalnyliberal
większośćmajority
manifestmanifesto
burmistrzmayor
posełMember of Parliament
ministerminister
mniejszośćminority
monarchiamonarchy
naródnation
narodowynational
opozycjaopposition
parlamentparliament
partia centrowacentre party
członek partiiparty member
uchwalić ustawępass a law
politykapolicy
partia politycznapolitical party
politykpolitician
politykapolitics
lokal wyborczypolling station
ludność, populacjapopulation
prezydentpresident
premierprime minister
królowaqueen
ponownie wybraćre-elect
reformareform
reprezentantrepresentative
republikarepublic
rodzina królewskaroyal family
senatsenate
socjalistycznysocialist
państwostate
kadencjaterm
Izba Gminthe House of Commons
Izba Lordówthe House of Lords
Izba Reprezentantówthe House of Representatives
lud, społeczeństwothe people
głosować na vote for
wygrać wyborywin an election
Międzynarodowy Fundusz WalutowyInternational Monetary Fund
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę NaftowąOrganization of the Petroleum Exporting Countries
Unia Europejskathe European Union
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiegothe North Atlantic Treaty Organization
Organizacja Narodów Zjednoczonychthe United Nations
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dziecithe United Nations Children's Fund
Światowa Organizacja Zdrowiathe World Health Organization
Światowa Organizacja Handluthe World Trade Organization
Światowy Fundusz na rzecz Przyrodythe World Wide Fund for Nature
siły zbrojnearmed forces
bombabomb
wojna domowacivil war
cywilcivilian
demonstrowaćdemonstrate
demonstracjademonstration
konflikt wewnętrznydomestic conflict
wybuchnąćexplode
walki, zamieszkifighting
sprawy zagraniczneforeign affairs
międzynarodowyinternational
najechaćinvade
inwazjainvasion
interwencja wojskowamilitary intervention
petycjapetition
marsz protestacyjnyprotest march
buntyrebellion
rozruchy, zamieszkiriot
żołnierzsoldier
poddać sięsurrender
terrorystaterrorist
terroryzmterrorism
brutalny, agresywnyviolent
przemocviolence
wojnawar
broń masowego rażeniaweapons of mass destruction
pokój na świecieworld peace
włamać się dobreak into
złamać prawobreak the law
włamanieburglary
włamywaczburglar
włamać sięburgle
przestępcacriminal
handel narkotykamidrug dealing
handlarz narkotykamidrug dealer
hackerstwohacking
hakerhacker
porwaniekidnapping
porywaczkidnapper
porwać (osobę)kidnap
zabićkill
zabójcakiller
rozbójmugging
zamordować, morderstwomurder
mordercamurderer
drobne przestępstwopretty crime
gwałtrape
gwałcicielrapist
rabunekrobbery
rabuś, bandytarobber
kradzież w sklepieshoplifting
złodziej sklepowyshoplifter
kradzież, dokonywanie kradzieżystealing
kradzieżtheft
złodziejthief
wandalizmvandalism
wandalvandal
oskarżyć oaccuse of
alibialibi
aresztować zaarrest for
zakazać czegośban from
być niezgodnym z prawembe against the law
postawić zarzuty czegoścharge with
prace społecznecommunity service
sądcourt
wskaźnik przestępczościcrime rate
obronadefence
bronićdefend
detektywdetective
naoczny świadekeyewitness
uznać kogoś za winnegofind someone guilty
uznać kogoś za niewinnegofind someone innocent
ukarać grzywną/mandatem zafine for
pójść do sądugo to court
nielegalnyillegal
uwięźnieimprisonment
prowadzić śledztwoinvestigate
śledztwoinvestigation
sędziajudge
ława przysięgłychjury
prawniklawyer
przestępcaoffender
prokuratorprosecutor
oskarżenieprosecution
wnieść oskarżenieprosecute
zgłosić przestępstworeport a crime
skazać nasentence to
podejrzanysuspect
podejrzewać osuspect of
proces sądowytrail
charytatywny, organizacja charytatywnacharity
niepełnosprawność, inwalidztwodisability
dyskryminowaćdiscriminate
dyskryminacjadiscrimination
emigrowaćemigrate
emigracjaemigration
równość, równouprawnienieequality
bezdomnyhomeless
bezdomnośćhomelessness
prawa człowiekahuman rights
imigrantimmigrant
imigrowaćimmigrate
imigracjaimmigration
badanie opinii publicznejopinion poll
ubóstwopoverty
rasizmracism
uchodźcarefugee
religiareligion
problem społecznysocial issue
sondażsurvey
bezrobotnyunemployed
bezrobocieunemployment
nadrobić stratęcatch up
ekonomiaeconomics
gospodarkaeconomy
nie nadążać zafall behind with
finansefinance
finansowyfinancial
wolny rynekfree market
funduszfund
popaść w długiget into debt
spłacić długipay off debt
zbankrutowaćgo bankrupt
bankructwobankruptcy
obyć się bez luksusówgo without luxuries
dochódincome
żyć skromnielive on a budget
dług publicznynational debt
spłacićrepay
gwałtownie wzrosnąćrise sharply
gwałtownie wzrosnąćincrease sharply
wziąć pożyczkętake out a loan
podatektax
być nie do wytrzymaniabe a real pain
bardzo chcieć coś zrobićbe eager to do something
troskaconcern
pomóc komuśgive someone a hand
globalnyglobal
globalizacjaglobalisation
chciwygreedy
stertapile
tolerować cośput up with something
pędzićrace
założyć organizacjęset up an organisation
maleńkitiny
Matura 2015 repetytorium Macmillan podstawowa tabela państwo i społeczeństwo - nauka słówek do egzaminu maturalnego.

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK     FISZKI

Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Matura 2015 Repetytorium Macmillan – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych działów i poziomów podstawowego i rozszerzonego. 

Merulka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *