Perfekt 1 rozdział 1 liczebniki – fiszki


Perfekt 1 rozdział 1 liczebniki – fiszki

 

Zapraszam do nauki słówek a konkretnie liczebników z podręcznika Perfekt 1 rozdział 1 liczebniki 1-20 – fiszkiPerfekt 1 rozdział 1 liczebniki 1-100 – fiszki

Słówka znajdują sie w TABELI słówek -Perfekt 1 rozdział 1 liczebniki 1-20,  TABELI słówek -Perfekt 1 rozdział 1 liczebniki 1-100.

Przeczytajcie proszę instrukcję, jak korzystać z fiszek. Nowością jest możliwość odsłuchania słówka lub zwrotu w języku niemieckim.


Możecie również skorzystać z modułu NAUKA SŁÓWEK liczebniki 1-20NAUKA SŁÓWEK liczebniki 1-100 oraz  TEST SŁÓWEK liczebniki 1-20 ,  TEST SŁÓWEK liczebniki 1-100 gdzie wylosowane słówko trzeba wpisać.

Najłatwiej jednak po zapoznaniu się z tabelą naukę lub powtórkę rozpocząć od modułu  FISZKI.

Wkrótce kolejne fiszki oraz ćwiczenia interaktywne jako przygotowanie do kartkówek i testów dla klas uczących się z podręcznika PERFEKT 1 wydawnictwa PEARSON. Zapraszam.


Przygotowanie do Testu z rozdziału 1.

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 1 czasownik być

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 2 liczebniki 1-100

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 4 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 5 pytania

Powtórzenie słownictwa

Perfekt 1 rozdział 1 słówka – tabel słówek poznanych i powtarzanych w rozdziale 1.

Perfekt 1 słówka rozdział 1 fiszki – ćwiczenie z odwracanymi karteczkami – szybka powtórka przed testem. Słówka z wymową.

Perfekt 1 rozdział 1 słówka nauka – moduł nauki słówek, wpisywanie znaczenia.

Perfekt 1 rozdział 1 słówka test – możliwości samodzielnego przetestowania znajomości słownictwa. Moduł testu.

 


Merula