Język angielski składnia czasowników


Język angielski składnia czasowników

Przygotowaliśmy  dla was z pomocą Janka kolejną stronę z teorią z gramatyki języka angielskiego. Kolejny link składnia czasowników w języku angielskim jest uzupełnieniem i rozszerzeniem zagadnień, dostępnych pod poniższymi odnośnikami. 

Konstrukcje Gerund i Infinitive – teoria, przykłady zastosowania i ćwiczenia interaktywne. Teoria Składnia czasowników – Verb patterns oraz ćwiczenia na formy Gerund – Infinitive – Bare infinitive. Jeszcze jeden link Składnia czasowników w języku angielskim

Język angielski składnia czasowników

Zachęcamy do doskonalenia swoich umiejętności językowych, tym bardziej, że składnia czasowników w języku angielskim jest typowym zagadnieniem pamięciowym Trzeba po prosu wykuć, który czasownik wymaga użycia konstrukcji z końcówką ,-ing, a który z bezokolicznikiem (infinitive). Tabela na stronie do której prowadzi link z tego postu ułatwi zapamiętanie konkretnych konstrukcji czasownikowych.