Składnia czasowników - Verb patterns

Teoria
Niektóre czasowniki wymagają drugiego czasownika w odpowiedniej formie. Poniżej przedstawiamy listę czasowników, po których wymagana jest forma:

 • Gerund (czyli czasownik z końcówką -ing),
 • Infinitive - czyli czasownik w formie podstawowej poprzedzony słowem to,
 • Bare Infinitive - czyli czasownik w formie podstawowej bez to.

 • Lista pomocnicza najważniejszych czasowników.

  GERUND

  admit avoid
  can't help can't stand
  consider delay
  deny detest
  dislike enjoy
  fancy finish
  give up hate
  go on involve
  imagine like
  keep mean
  love mind
  mention prefer
  miss resist
  practise start
  postpone spend (time)
  stop suggest

  INFINITIVE

  advise afford
  agree allow
  ask beg
  decide expect
  fail hope
  intend invite
  learn manage
  offer order
  plan prepare
  pretend promise
  propose recommend
  refuse seem
  struggle tell
  volunteer wait
  want would like
  would love would prefer

  BARE INFINITIVE

  can, could, might, must, should i inne czasowniki modalne (z wyjątkiem have to)

  let make help