Gerund - Infinitive - Bare infinitive

Wpisz poprawną formę czasownika.