Składnia czasowników w języku angielskim


Składnia czasowników w języku angielskim.

Bardzo częsta w zdaniach w języku angielskim występują obok siebie dwa czasowniki. W zależności od tego jaki czasownik stoi na pierwszym miejscu, drugi z nich przybiera odpowiednią formę np.  z końcówką ,-ing lub formę bezokolicznika (infinitive). Istotna staje się więc składnia czasowników w języku angielskim.

Konstrukcje Gerund i Infinitive Poniższa tabela prezentuje najczęściej używane czasowniki wymagające tego typu konstrukcji. Zagadnienie to jest typowym zagadnieniem pamięciowym wymagającym posługiwania się  odpowiednimi czasownikami.

Pod tabelą znajdują się czasowniki forget, remember, try, go on, regret, stop, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, czy stawiamy po nich czasownik z końcówką ,-ing, czy czasownik w formie infinitive. Różnice w znaczeniu przedstawione zostały w języku angielskim.

Różnice w znaczeniu z tłumaczeniem na język polski znajdziecie pod linkiem Konstrukcje Gerund i Infinitive.


Składnia czasowników

Verb + -ing form

Czasownik + czasownik z końcówką ing
Verb + infinitive

Czasownik + to + czasownik
Verb + object +infinitive
Czasownik + dopełnienie + to + czasownik
Verb + object + preposition + -ing form
Czasownik + dopełnienie +przyimek + czasownik z lkońcówką ing
Verb + preposition + -ing form
Czasownik + przyimek+ czasownik z końcówką ing
(not) mindchoosewantpraise … forapologise for
keephopeexpectthank … for succeeded in
continuedecideencourageaccuse … ofconfess to
fancyaffordbegsuspect … ofwonder about
denyagreeofferblame … oninsist on
mentionmanagepersuadedeter … from end up
proposelearntellcongratulate … on
likeneedremindcharge … with
preferofferadvise
laughplanallow
hatepromiseorder
missseemhelp
practisewantinvite
startwishteach
suggestwould like/love/hatewould like/love/prefer
avoidpromiseassist
can’t standarrangecommand
considerdemanddare
enjoylearnemploy
lovepretendenable
admitswearencourage
delaythreateninvite
dislikeselect
enjoysend
escapetrain
feel likewarn
Formy gerund i infinitive czasowników w języku angielskim.

Verbs followed by  – ing or to + infinitive with the change of meaning:

forget, remember, try, go on, regret, stop

 

forget/remember + ing

we use this construction to talk about a past event

I remember visiting my grandparents in the countryside when I was a child.

forget/remember + to + infinitive

we use this construction to talk about things we intended to do

I forgot to send a letter yesterday.

try + ing

we use this construction to talk about experiences or experiment

If you have a headache try taking this pill.

try + to + infinitive

we use this construction to talk about an attempt

I was trying to learn Spanish but without a success. 

go on + ing

we use this construction to talk about a continuing action

During the party I went on eating for 3 hours! 

go on + infinitive

we use this construction to talk about the next in a series of actions or events

After the break we went on to talk about other addictions. 

regret + ing

we use this construction to describe being sorry for a past action

I regret not passing this exam.

regret + to + infinitive

we use this construction to talk about a person’s feeling when something happens

 I regret to inform you about the death of your uncle.

stop + ing

we use this construction to describe stopping an action

Stop talking – I want to concentrate!

stop + to + infinitive  

we use this construction to say we stop one action in order to do another

During the journey we stop to eat something three times.