Quantities wyrażenia ilościowe


Quantities wyrażenia ilościowe w języku angielskim.

 

Kiedy, w jakich sytuacjach używamy Quantities wyrażenia ilościowe w języku angielskim. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem tego zagadnienia dla poziomu pre – intermediate.

some_any

W skrócie:

some – jakieś, kilka, trochę –  w zdaniach twierdzących i w pytaniach ale tylko wtedy, gdy coś oferujemy, albo o coś prosimy.

There are some chairs in the canteen.

Can I take some photos, please?

any – jakieś, żadne – w zdaniach przeczących i pytających.

There aren’t any flowers in my room.

Are there any posters on the wall?

Some i any używamy w liczbie mnogiej z rzeczownikami policzalnymi (some dogs) i w liczbie pojedynczej z rzeczownikami niepoliczalnymi (some water).

a little – trochę – z rzeczownikami niepoliczalnymi.

I have a little money.

a few – trochę – z rzeczownikami policzalnymi.

She has a few friends.

much – dużo, wiele – z rzeczownikami niepoliczalnymi.

I haven’t got much time for reading books.

many – dużo, wiele – z rzeczownikami policzalnymi.

 Do you have many cousins?

a lot of – dużo wiele – z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

I spend a lot of time watching TV.

Much i many używamy w zdaniach przeczących i pytających natomiast a lot of w zdaniach twierdzących.

 

Link do strony:

 


Merulka