Słówka Welttour 4 rozdział 7


 

Słówka Welttour 4 rozdział 7

Żaneta i Paweł przygotowali dla was słówka  do podręcznika Welttour 4 rozdział 7. Zapraszam do przeglądania listy słówek w Tabeli słówka Welttour 4 rozdział 7, oraz do nauki i testowania znajomości słownictwa z wykorzystaniem najnowszego udoskonalonego modułu do utrwalania i samodzielnego oceniania stopnia postępów w zapamiętywaniu wybranego zakresu słownictwa.

Oprócz tabeli z możliwością sortowania, ukrywania i odkrywania wybranych kolumn, filtrowania i wyszukiwania połączonego z porcjowaniem słownictwa możecie skorzystać z dwóch elementów składających się na moduł. Polecamy stronę Nauka słówka Welttour 4 rozdział 7 oraz, gdy już dobrze umiemy tabelę Test słówka Welttour 4 rozdział 7. Wszystkie te elementy wzajemnie się uzupełniają i w całym procesie nauki i testowania dają nam natychmiastową informację zwrotną co umiemy, a co należy jeszcze powtórzyć.

Jeśli lubicie uczyć się przez zabawę polecam ćwiczenie na Dopasowanie znaczenia słówek Welttour 4 rozdział 7 lub trochę trudniejszą wersję tego ćwiczenia Wpisz znaczenie słówek Welttour 4 rozdział 7. Ten rodzaj ćwiczenia powinien być wam znany z poprzedniego modułu doskonalenia znajomości słówek. W pewnym sensie przypomina to korzystanie z tzw. fiszek. 

Myślę, że każdy znajdzie dla siebie jakieś ćwiczenie interaktywne, które pozwoli na łatwiejsze, przyjemniejsze i bezstresowe opanowanie słownictwa z tego zakresu, a co za tym idzie wiedza okaże się trwała.


Merula