Wyrażenia ilościowe quantities


Wyrażenia ilościowe quantities – some any a little a few much many a lot of.


Dla przypomnienia i przećwiczenia przedstawiamy podstawowe zasady związane z wyrażeniami ilościowymi quantities w języku angielskim, opracowane dla poziomu pre – intermediate.

some – jakieś, kilka, trochę

Określenia tego używamy w zdaniach twierdzących i w pytaniach ale tylko wtedy, gdy coś oferujemy, albo o coś prosimy.

There are some chairs in the canteen.

Can I take some photos, please?

any – jakieś, żadne

Używamy w zdaniach przeczących i pytających.

There aren’t any flowers in my room.

Are there any posters on the wall?

Some i any używamy w liczbie mnogiej z rzeczownikami policzalnymi (some dogs) i w liczbie pojedynczej z rzeczownikami niepoliczalnymi (some water).

a little – trochę

Używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi.

I have a little money.

a few – trochę.

Używamy z rzeczownikami policzalnymi.

She has a few friends.

much – dużo, wiele.

Używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi.

I haven’t got much time for reading books.

many – dużo, wiele.

Używamy z rzeczownikami policzalnymi.

 Do you have many cousins?

a lot of – dużo wiele.

Używamy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

I spend a lot of time watching TV.

Much i many używamy w zdaniach przeczących i pytających natomiast a lot of w zdaniach twierdzących.


Complete the sentences with some or any.

There are some() books on the table.

Is there any() milk in the bottle?

Can I borrow some() money?

I don’t want any() postcards from you!

Would you like some() coffee?

Are there any() dogs in your neighbourhood?

I have some() clothes from London?

There is some() in kitchen.