Quiz test czasowniki nieregularne z niemieckiego.

Kolejna oferta, która powinna zainteresować klasę 1d i 2i. Jako uzupełnienie ćwiczeń na doskonalenie znajomości czasowników nieregularnych w języku niemieckim zachęcamy do odwiedzenia strony Quiz test czasowniki nieregularne z niemieckiego. Jeśli podacie swój email, to po wykonaniu testu otrzymacie pełną listę wylosowanych czasowników, wpisaną odpowiedź i odpowiedź poprawna, aby móc zweryfikować swoją wiedzę. Jest to ćwiczenie, które prze ograniczenie czasu do 5 minut wymaga pewnego tempa od użytkownika i przez to oferuje warunki zbliżone do tych, które panują w czasie kartkówki w klasie. Nie ma czasu na ściąganie.