Matura ustna z angielskiego pytania


Matura ustna z angielskiego pytania

Matura ustna z angielskiego pytania.  Pod tym linkiem znajdziecie zestaw wybieranych 5 pytań do matury ustnej z języka angielskiego.

question-2Są to tylko przykładowe pytania, z którymi można się spotkać podczas egzaminu ustnego. Pytania obejmują zakresy tematyczne obowiązujące na maturze z języków obcych nowożytnych w roku 2015.

Nigdy nie wiadomo jakie tematy i jakie pytania wylosujemy podczas naszego egzaminu ustnego. Umiejętność spontanicznej reakcji na zaistniałą sytuację komunikacyjną jest podstawową umiejętnością, którą musi opanować każdy człowiek niezależnie od tego czy komunikuje się w życiu codziennym, czy odpowiada na egzaminie.

Każdy, kto jest w stanie poprawnie odpowiedzieć na te 105 pytań może być spokojny o wynik egzaminu maturalnego.

Jeśli brakuje wam znajomości podstawowego słownictwa w poszczególnych zakresach tematycznych zapraszamy do doskonalenia znajomości słownictwa pod linkiem Repetytorium maturalne – słownictwo tematyczne.