Pytania do matury ustnej z angielskiego


Pytania do matury ustnej z angielskiego.

Przygotowaliśmy losowe pytania do matury ustnej z języka angielskiego. Zestaw obejmuje 105 pytań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego. Pytania są ponumerowane i za każdym odświeżeniem strony wybieranych jest pięć innych pytań z różnych zakresów tematycznych.

question-1Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jakie pytania i zestawy tematyczne wylosujemy na egzaminie maturalnym. Ale ćwiczenie odpowiedzi na przypadkowo wybrane pytania może dać nam odpowiedź, które zagadnienia do matury musimy jeszcze powtórzyć. 

Warto przygotować się w ten sposób udzielając spontanicznych wypowiedzi, ponieważ w ten sposób sami stworzymy sobie warunki zbliżone do tech naturalnych, w których używamy strategii komunikacyjnych. Podczas egzaminu musimy przecież reagować i przede wszystkim być komunikatywnym. Można oczywiści zapisać sobie odpowiedzi na kartce, ale podczas egzaminu nie ma czasu na notatki.


Pytania do matury ustnej z angielskiego 5 przykładów.