Słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN dział świat przyrody


Słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN dział świat przyrody.

Krzysztof przygotował ćwiczenia w oparciu o słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN (rozdział 13). Jak wiele podręczników przygotowujących do matury pisemnej i ustnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym, tak i ten wymaga znajomości słownictwa w pewnych zakresach tematycznych.

repetytorium_macmillan_2015_1Przygotowaliśmy słownictwo z zakresu tematycznego ŚWIAT PRZYRODY do tego podręcznika. Zakres ten obejmuje podstawowe i rozszerzone listy jednostek leksykalnych pozwalające na swobodne poruszanie się w obrębie danego tematu.

 

Dział trzynasty ŚWIAT PRZYRODY

TABELA SŁÓWEK podstawowa (232 słówek) oraz

TABELA SŁÓWEK rozszerzona (330 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

  1. Pogoda i klimat,Świat przyrody
  2. Krajobraz,
  3. Świat roślin i zwierząt,
  4. Zagrożenia środowiska naturalnego,
  5. Ochrona środowiska naturalnego,
  6. Klęski żywiołowe,
  7. Przestrzeń kosmiczna
  8. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. W części rozszerzone zawarte są słówka z części podstawowej i dodatkowo słówka i zwroty trudniejsze. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


 

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Matura 2015 Repetytorium Macmillan – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych działów i poziomów podstawowego i rozszerzonego.