Słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN


Słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN.

W związku z dużym zainteresowaniem przygotowaliśmy ćwiczenia w oparciu o słownictwo Matura 2015 repetytorium MACMILLAN. Jak wiele podręczników przygotowujących do matury pisemnej i ustnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym, tak i ten wymaga znajomości słownictwa w pewnych zakresach tematycznych.

repetytorium_macmillan_2015_1Na początek przygotowaliśmy słownictwo z zakresu tematycznego CZŁOWIEK do tego podręcznika. Zakres ten obejmuje podstawowe i rozszerzone listy jednostek leksykalnych pozwalające na swobodne poruszanie się w obrębie danego tematu.

Dział pierwszy CZŁOWIEK

TABELA SŁÓWEK podstawowa (232 słówek) oraz

TABELA SŁÓWEK rozszerzona (315 słówek) 

 1. Dane osobowe,
 2. Wygląd zewnętrzny,
 3. Ubranie,
 4. Cechy charakteru,
 5. Uczucia i emocje,
 6. Zainteresowania,
 7. Problemy etyczne,
 8. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


 

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


 

Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkami:

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – dopasuj metodą chwyć i upuść.

DOPASUJ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkami, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.

WPISZ SŁÓWKA poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie rozszerzonym.


Dział drugi DOM

TABELA SŁÓWEK podstawowa (196 słówek) oraz

TABELA SŁÓWEK rozszerzona (273 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu:

 1. Miejsce zamieszkania,
 2. Rodzaje domów,
 3. Położenie,
 4. Pomieszczenia i części domu,
 5. Opis domu,
 6. Meble i wyposażenie,
 7. Prace w domu i w ogrodzie,
 8. Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości
 9. Inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


 

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


 

Dział ósmy PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (191 słówek) oraz

TABELA SŁÓWEK rozszerzona (276 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu: Podróżowanie i środki lokomocji, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, wypadki, inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. 

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.


Dział trzynasty ŚWIAT PRZYRODY

TABELA SŁÓWEK podstawowa (241 słówek) oraz

TABELA SŁÓWEK rozszerzona (330 słówek) 

Tematycznie dział ten obejmuje słownictwo z zakresu: Pogoda i klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia środowiska naturalnego, ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna i inne …

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani. Tabelaryczne listy, do których linki znajdziecie powyżej różnią się ilością słów do nauki. 

NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.