Egzamin gimnazjalny 2016 języki angielski oraz niemiecki


Egzamin gimnazjalny 2016  języki angielski oraz niemiecki.

Egzamin gimnazjalny 2016 języki angielski oraz niemiecki20. kwietnia 2016 roku odbył się we wszystkich gimnazjach kolejny już egzamin gimnazjalny 2016 języki angielski oraz niemiecki. Wszyscy gimnazjaliści mogli wybierać język obcy nowożytny, ale największym powodzeniem i popularnością jak zwykle cieszyły się języki angielski i niemiecki. Tradycyjnie już w naszym portalu zamieszczamy dla wszystkich zainteresowanych arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ponadto pobrać można transkrypcję zadań na słuchanie.

Zachęcamy wszystkich tegorocznych gimnazjalistów oraz tych, którzy już w przyszłym roku zdawać będą egzamin gimnazjalny, do zapoznania się z zadaniami egzaminacyjnymi. Wykonanie zadań egzaminacyjnych jest dobrym pomysłem na sprawdzenie swoich umiejętności językowych i zarazem ćwiczeniem utrwalającym i rozwijającym wiedzę.

Język angielski Język niemiecki
Język angielski Poziom – Podstawowy egzamin gimnazjalny 2016 – arkusz Język niemiecki Poziom Podstawowy egzamin gimnazjalny 2016 – arkusz
 Język angielski Poziom – Podstawowy egzamin gimnazjalny 2016 transkrypcja nagrań Język niemiecki Poziom Podstawowy egzamin gimnazjalny 2016 transkrypcja nagrań
Język angielski – Poziom Rozszerzony egzamin gimnazjalny 2016 – arkusz Język niemiecki Poziom Rozszerzony egzamin gimnazjalny 2016 – arkusz
Język angielski Poziom Rozszerzony egzamin gimnazjalny 2016 transkrypcja nagrań Język niemiecki Poziom Rozszerzony egzamin gimnazjalny 2016 transkrypcja nagrań
Język angielski Poziom Rozszerzony egzamin gimnazjalny 2016 karta rozwiązań (ćw. 6,7,8) Język niemiecki Poziom Rozszerzony egzamin gimnazjalny 2016 karta rozwiązań (ćw. 6,7,8)

Wszystkie zestawy można pobrać klikając na właściwy link w powyższej tabeli.