Słownictwo New Matura Solutions Oxford upper intermediate rozdział 4


Słownictwo New Matura Solutions Oxford upper intermediate rozdział 4 – świat polityki.

Słownictwo New Matura Solutions Oxford upper intermediate – Rozdział 4 jest do waszej dyspozycji. Listę (83 słów i zwrotów) przygotował Michał. Rozdział 4 tematycznie związany jest z polityką – ŚWIAT POLITYKI. New Matura Solutions jako podręcznik przygotowujący do matury pisemnej i ustnej z języka angielskiego na poziomie upper-intermediate rozszerza znajomość słownictwa. Opanowanie dodatkowego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Słownictwo New Matura Solutions Oxford upper intermediate rozdział 3 

Rozdział czwarty ŚWIAT POLITYKI

TABELA SŁÓWEK upper-intermediate (83 słówka i zwroty) 

 

Poniżej znajduję się linki do nauki lub testu słówek w zależności od poziomu zaawansowania, którym jesteście zainteresowani.  Z czasem baza słownictwa będzie się poszerzać. Linki do stron znajdziecie też na stronie głównej – Język angielski.


NAUKA SŁÓWEK  upper-intermediate New Matura Solutions Oxford upper intermediate słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK upper-intermediate New Matura Solutions Oxford upper intermediate słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkiem:Słownictwo New Matura Solutions Oxford upper intermediate rozdział 4

DOPASUJ SŁÓWKA  New Matura Solutions Oxford upper intermediate – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkiem, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  New Matura Solutions Oxford upper intermediate – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek.


Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Słownictwo New Matura Solutions Oxford upper intermediate – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych rozdziałów.