New Matura Solutions tabela słów świat polityki


New Matura Solutions tabela słów świat polityki.

New Matura Solutions tabela słów świat polityki Oxford. Zakres obejmuje 83 słówka i zwroty na poziomie upper-intermediate:


 

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK


New Matura Solutions tabela słów Świat Polityki rozdział 4

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
odrażającyabhorrent
aktywista, aktywistkaactivist
dyskryminacja ze względu na wiekageism
poszkodowany, dotkniętyaggrieved
powszechna wojna domowaall-out civil war
anonimowyanonymous
konflikt zbrojnyarmed struggle
transparentbanner
barykadabarricade
zobowiązany, zobligowanybound
wybuchać (o przemocy)break out
przerwać, zakończyćbreak up
przerwać, zakończyć demonstracjebreak up a demonstration
pokojowoby peaceful means
kandydat, kandydatkacandidate
cenzurowaćcensor
skandowaćchant
niepokoje społeczne, zamieszkicivil unrest
prawa człowiekahuman rights
koalicjacoalition
okręg wyborczyconstituency
dyktaturadictatorship
sporny obszardisputed territory
system wyborczyelectoral system
petycja składana drogą elektronicznąe-petition
równośćequality
ekstremalny poglądextreme view
ordynacja większościowafirst past the post
wolność słowafreedom of speech
odzyskiwać niepodległośćgain independence
wybory powszechnegeneral election
ogół społeczeństwageneral public
piastować urząd publicznyhold public office
zostać odwołanym z urzędube excluded from public office
homofobicznyhomophobic
parlament mniejszościowyhung parliament
w interesie publicznymin the public interest
wzbudzać cośincite something
naruszający prywatnośćinvade privacy
wziąć udział w marszugo to a march
wziąć udział w demonstracjigo to a demonstration
wziąć udział w wiecugo to a rally
rozpoczynać kampanięlaunch a campaign
lewicowyleft-wing
skrajnie liberalny, skrajny liberałlibertarian
dominujący nurt politycznymainstream politics
maszerować, iść w pochodziemarch
zająć, okupywać jakieś miejsceoccupy somewhere
grupa paramilitarnaparamilitary group
podziałpartition
ustanawiać prawopass a law
inicjatywa pokojowapeace initiative
wniosek, petycjapetition
plakat, transparentplacard
więzień politycznypolitical prisoner
lokal wyborczypolling station
proporcjonalny system wyborczyproportional representation
protestant, protestantkaprotestant
opinia publicznapublic opinion
dyskryminacja na tle rasowymracial abuse
zwiększać świadomośćraise awareness
przywrócić porządekrestore law and order
zjednoczeniereunification
prawicowyright-wing
zamieszki, rozpętywać zamieszkiriot
polityka koncentrująca się na jednej kwestiisingle-issue politics
zwrócić uwagę, zainteresować sięsit up and take notice
protest okupacyjnysit-in
spirala przemocyspiral of violence
stłamsić opozycjestifle opposition
popis kaskaderskistunt
zajmować stanowiskotake a stand
podkopywaćundermine
uzasadniać coś, być przyczyną czegośaccount for something
bardzo mocno coś odczućbe severely hit
beztroskicarefree
wskaźnik bezrobociajobless figures
maskować, tuszować problemmask a problem
problematyczny, kłopotliwyproblematic
zatrudnienie w sektorze publicznympublic sector jobs
pył radioaktywnyradioactive dust
recesjarecession
podkreślaćunderline
New Matura Solutions Upper Intermediate tabela słów Świat Polityki rozdział 4 - 83 słówka i zwroty na poziomie rozszerzonym.

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK


 

Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: New Matura Solutions słówka – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do tabeli słówek, modułów nauki i testu oraz ćwiczeń interaktywnych.