Słówka Welttour 4 rozdział 12


Słówka Welttour 4 rozdział 12 – Sport.

Ponownie Andrzej opracował dla was słówka  do podręcznika Welttour 4 rozdział 12. Zapraszam do przeglądania listy słówek w Tabeli słówka Welttour 4 rozdział 12, oraz do nauki i testowania znajomości słownictwa z wykorzystaniem najnowszego udoskonalonego modułu do utrwalania i samodzielnego oceniania stopnia postępów w zapamiętywaniu wybranego zakresu słownictwa.

Tematem tego działu jest SPORT i znajdziecie w nim następujące zagadnienia:volleyball-520093_640

  1. Sport,
  2. Dyscypliny sportowe,
  3. Sportowcy,
  4. Imprezy sportowe,
  5. Miejsca uprawiania sportu,
  6. Sprzęt sportowy,
  7. Doping w sporcie
  8. Sporty ekstremalne
  9. Inne …

 

Oprócz tabeli z możliwością sortowania, ukrywania i odkrywania wybranych kolumn, filtrowania i wyszukiwania połączonego z porcjowaniem słownictwa możecie skorzystać z dwóch elementów składających się na moduł słówka Welttour 4 rozdział 12.

Polecamy stronę Nauka słówka Welttour 4 rozdział 12 oraz, gdy już dobrze umiemy tabelę Test słówka Welttour 4 rozdział 12. Wszystkie te elementy wzajemnie się uzupełniają i w całym procesie nauki i testowania dają nam natychmiastową informację zwrotną co umiemy, a co należy jeszcze powtórzyć.

rafting-661716_640Jeśli lubicie uczyć się przez zabawę polecam ćwiczenie na Dopasowanie znaczenia słówek Welttour 4 rozdział 12 lub trochę trudniejszą wersję tego ćwiczenia Wpisz znaczenie słówek Welttour 4 rozdział 12 . Ten rodzaj ćwiczenia powinien być wam znany z poprzedniego modułu doskonalenia znajomości słówek. W pewnym sensie przypomina to korzystanie z tzw. fiszek. 

Myślę, że każdy znajdzie dla siebie jakieś ćwiczenie interaktywne, które pozwoli na łatwiejsze, przyjemniejsze i bezstresowe opanowanie słownictwa z tego zakresu, a co za tym idzie wiedza okaże się trwała.


Merula