Pearson Focus 4 rozdział 3 dom


Pearson Focus 4 rozdział 3 dom

Pearson Focus 4 rozdział 3 dom. Słówka z rozdziału pierwszego do tego podręcznika na poziomie B2/B2+ przygotował Kamil. Dziękujemy za współpracę.

Wszystkich słówek w tym dziale jest 184. Zestaw ten jest propozycją  serii słówek do podręcznika, skierowaną do osób uczących się na poziomie średnio zaawansowanym.

Pearson Focus 4 rozdział 3 dom pozwala sprawdzić znajomość słownictwa na poziomie zaawansowanym z zakresu tematycznego edukacja. Szybka powtórka słownictwa do sprawdzianów, kartkówek i testów, nauka słówek z wymową i testowanie znajomości. Wszystko to znajdziecie klikając poniższe linki.

Opanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. 

Różnica między modułem nauki a modułem testu polega na sposobie traktowania słówek, w których popełniony został błąd.

W module testu każde słówko losowane jest tylko jeden raz i niezależnie od tego, czy udzielona została poprawna, czy błędna odpowiedź, jest ono usuwane z puli słówek.

W przypadku modułu nauki słówko, w którym został popełniony błąd losowane jest kolejny raz, aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Wszystkie słówka i teksty w języku angielskim są udźwiękowione. Wystarczy zaznaczyć słówko i kliknąć pojawiającą się następnie ikonkę „głośnik ” aby usłyszeć wymowę. Zapraszamy do nauki.

Rozdział 3 DOM

TABELA SŁÓWEK Focus rozdział 3 – dom – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

FISZKI  – Focus rozdział 3 – dom; moduł nauki słówek.

NAUKA SŁÓWEK  – Focus rozdział 3 – dom; moduł nauki słówek. 

TEST SŁÓWEK  – Focus rozdział 3 – dom; moduł testu słówek.

Pod tym linkiem: Focus 4 język angielski znajdują się zestawy słownictwa do wszystkich dostępnych rozdziałów tego podręcznika.