Macmillan repetytorium poziom rozszerzony język angielski rozdział 14 państwo i społeczeństwo


Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział 14 państwo i społeczeństwo.

Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział 14 państwo i społeczeństwo. Słówka z rozdziału czternastego „państwo i społeczeństwo”  przygotował dla was Łukasz. Dziękujemy za współpracę.

Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział dom

W tym dziale są 284 słówka i zwroty. Zestaw ten jest propozycją kolejnej serii słówek do podręcznika, skierowaną do osób uczących się na poziomie zaawansowanym. 

Macmillan education repetytorium dla uczniów liceów i techników poziom rozszerzony języka angielski rozdział szkoła pozwala sprawdzić znajomość słownictwa na poziomie zaawansowanym z zakresu tematycznego „PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO”.

Opanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. 

Różnica między modułem nauki a modułem testu polega na sposobie traktowania słówek, w których popełniony został błąd.

W module testu każde słówko losowane jest tylko jeden raz i niezależnie od tego, czy udzielona została poprawna, czy błędna odpowiedź, jest ono usuwane z puli słówek.

W przypadku modułu nauki słówko, w którym został popełniony błąd losowane jest kolejny raz, aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Rozdział 14 PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSWO

TABELA SŁÓWEK Rozdział 14 państwo i społeczeństwo – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

FISZKI  – Rozdział 14 państwo i społeczeństwo moduł nauki słówek Macmillan repetytorium poziom rozszerzony.

NAUKA SŁÓWEK  – Rozdział 14 państwo i społeczeństwo moduł nauki słówek Macmillan repetytorium poziom rozszerzony.

TEST SŁÓWEK  – Rozdział 14 państwo i społeczeństwo moduł testu słówek Macmillan repetytorium poziom rozszerzony.

Pod tym linkiem: Macmillan repetytorium poziom rozszerzony język angielski znajdują się zestawy słownictwa do wszystkich dostępnych rozdziałów tego podręcznika.