Macmillan repetytorium poziom rozszerzony język angielski rozdział 13 świat przyrody


Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział 13 świat przyrody.

Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział 13 świat przyrody. Słówka z rozdziału trzynastego „świat przyrody” ponownie przygotowała dla was Karolina. Dziękujemy za współpracę.

Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział dom

W tym dziale jest 307 słówek i zwrotów. Zestaw ten jest propozycją kolejnej serii słówek do podręcznika, skierowaną do osób uczących się na poziomie zaawansowanym. 

Macmillan education repetytorium dla uczniów liceów i techników poziom rozszerzony języka angielski rozdział szkoła pozwala sprawdzić znajomość słownictwa na poziomie zaawansowanym z zakresu tematycznego „ŚWIAT PRZYRODY”.

Opanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. 

Różnica między modułem nauki a modułem testu polega na sposobie traktowania słówek, w których popełniony został błąd.

W module testu każde słówko losowane jest tylko jeden raz i niezależnie od tego, czy udzielona została poprawna, czy błędna odpowiedź, jest ono usuwane z puli słówek.

W przypadku modułu nauki słówko, w którym został popełniony błąd losowane jest kolejny raz, aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Rozdział 13 ŚWIAT PRZYRODY

TABELA SŁÓWEK Rozdział 13 świat przyrody – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

FISZKI  – Rozdział 13 świat przyrody moduł nauki słówek Macmillan repetytorium poziom rozszerzony.

NAUKA SŁÓWEK  – Rozdział 13 świat przyrody moduł nauki słówek Macmillan repetytorium poziom rozszerzony.

TEST SŁÓWEK  – Rozdział 13 świat przyrody moduł testu słówek Macmillan repetytorium poziom rozszerzony.

Pod tym linkiem: Macmillan repetytorium poziom rozszerzony język angielski znajdują się zestawy słownictwa do wszystkich dostępnych rozdziałów tego podręcznika.