Oxford Solutions Upper-Intermediate rozdział 2 problemy język angielski


Oxford Solutions Upper-Intermediate rozdział 2 problemy język angielski.

Kolejna propozycja nauki słownictwa.Oxford Solutions Upper-Intermediate rozdział 2 problemy język angielski. Słówka z rozdziału drugiego przygotował Kamil. Wszystkich słówek w tym dziale jest 50. Jest to podręcznik na poziomie wyższym średnio zaawansowanym. Stanowi on doskonałe źródło zdobywania wiedzy dla osób chcących przygotować się do matury w zakresie rozszerzonym i uczących się w trzeciej klasie technikum lub w drugiej klasie liceum.

 Oxford Solutions Upper-Intermediate I powtórzenie rodzina język angielskiOpanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. 

Rożnica między modułem nauki a modułem testu polega na sposobie traktowania słówek, w których popełniony został błąd.

W module testu każde słówko losowane jest tylko jeden raz i niezależnie od tego, czy udzielona została poprawna, czy błędna odpowiedź, jest ono usuwane z puli słówek.

W przypadku modułu nauki słówko, w którym został popełniony błąd losowane jest kolejny raz, aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Oxford Solutions Upper-Intermediate  rozdział 2 problemy język angielskiRozdział 2  PROBLEMY

TABELA SŁÓWEK rozdział 2 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 2 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate (pomarańczowa).

TEST SŁÓWEK  – rozdział 2 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate (pomarańczowa).

 

 

 


Merulka