Słownictwo do czytanki Solving crime


Słownictwo do czytanki Solving crime.

Słownictwo do czytanki Solving crime z podręcznika Oxford Solutions upper – intermediate. 

Autorem tabeli słów jest Jarek. W poniższej tabeli przedstawiono trudniejsze słówka z czytanki,  których znajomość jest niezbędna na poziomie upper – intermediate i ułatwi zrozumienie tekstu.

Tabela jest rozszerzeniem tabeli słówek z rozdziału 2 podręcznika Oxford Solutions upper – intermediate.  Zachęcamy wszystkich do nauki i poszerzania zakresu słownictwa na bazie czytanek. 

Praca z tekstem stanowi integralną część matury z języka obcego nowożytnego. Popularny „reading” różni się jednak poziomem trudności od oferowanych tekstów na słuchanie. 

Mimo, że tekst możemy przeczytać wielokrotnie, trudno jest często jednoznacznie zinterpretować tekst i udzielić właściwej odpowiedzi.

Czytając różne teksty możemy ćwiczyć tę umiejętność językową. Pamiętajcie, że nie można zniechęcać się jeśli nie rozumiemy wszystkich słówek. Ważne jest też zrozumienie kontekstu. Uważajcie też na tzw. false-friends.  Musimy także pamiętać, że poziom tekstów do czytania na maturze podstawowej i rozszerzonej znacznie różni się od siebie. 

 


Solving crime

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
w przybliżeniu, okołoapproximately
zbiec sięcoincide
zbieg okolicznościcoincidence
kolega, koleżanka z pracycolleague
walka, zwalczaćcombat
popełniaćcommit
obniżyć, ukrócićcut
powstrzymywaćdeter
wrogihostile
ołówlead
napad rabunkowymugging
drobny, pomniejszypetty
zapobieganie, prewencjaprevention
zakazprohibition
gwałtrape
wskaźnikrate
nagrany, odnotowanyrecorded
wydrzeć, porwaćsnatch
pokój nauczycielski, pokój socjalnystaff room
dalszysubsequent
niespokojnyuneasy
nalegać, namawiać, przekonywaćurge
brutalnyviolent
narażony, podatnyvulnerable
falawave
Solving crime - słownictwo.

Przestępczość to zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźba kary (za Wikipedią). Przestępczość była i jest problemem społecznym a jej przyczyny mogą być różnorakie (np. niesprawiedliwość społeczna i bieda mogą powodować wzrost przestępczości; inną przyczyną może być alkoholizm i inne nałogi). Ważnym zagadnieniem związanym z przestępczością jest jej zapobieganie, często w sposób niekonwencjonalny o czym mówi test Solving crime.  

Jeśli znacie już te słówka zachęcamy do przetestowania swoich umiejętności Interaktywny test – Solving crime.

 


Merulka