Przymiotniki ekstremalne


Przymiotniki ekstremalne. 

Przymiotniki ekstremalne i przymiotniki stopniowalne.

Zwykłe przymiotniki (tak zwane stopniowalne) mogą być modyfikowane za pomocą przysłówków, które wzmacniają, bądź też osłabiają ich znaczenie np. very nervous = bardzo nerwowy. Typowe przysłówki dla zwykłych przymiotników, które wzmacniają ich znaczenie to oprócz very  przysłówki soextremelyterribly i most (w wypowiedzi formalnej).  Przysłówki osłabiające znaczenie przymiotnika stopniowalnego to rather, pretty, fairlyslightlya (little) bitsomewhat (w wypowiedzi formalnej) oraz quite, np.: slightly boring = nieco nudny.

Przymiotniki ekstremalne zawierają już w swoim znaczeniu wyrażenie ‘ very ’. Ich mocny wydźwięk wynika z ich samej definicji, stąd też mogą one występować tylko w połączeniu z wybraną grupą przymiotników np. completely terrified = całkowicie, totalnie, skrajnie przerażony. Typowe  przysłówki dla przymiotników ekstremalnych to:  absolutelycompletelyutterlytotally oraz quite (dla uwydatnienia znaczenia). Natomiast przysłówki almostnearlypractically oraz virtually stosujemy aby osłabić kategoryczny wydźwięk przymiotników ekstremalnych np. virtually blind = praktycznie ślepy.Przymiotniki ekstremalne

Przymiotniki stopniowalne:

  • Opisują wartości, które mogą być określone w jakichś stopniach rozmiar, piękno, wiek itp.
  • Mogą być używane w wyższych i najwyższych stopniach przymiotnika
  • Są używane z przysłówkami stopniującymi: a bit / little, slightly, fairly, rather, very, extremely, immensely

 

Przymiotniki ekstremalne:

  • Mówią o stopniu równym przymiotnika
  • Nie mogą być używane w stopniach wyższych i najwyższych przymiotnika
  • Są używane z przysłówkami intensyfikującymi: absolutely, completetly, utterly, totally.

 

UWAGA: Przysłówki  pretty  oraz really mogą być używane w obu typach przymiotników np. really big / enormous – naprawdę duży / ogromny.

Poprawne budowanie zdań z przymiotnikami stopniowalnymi i ekstremalnymi jest bardzo ważne szczególnie w pracach pisemnych typu rozprawka lub list oficjalny. Powoduje to, że nasza praca jest bogata językowo i unikamy częstego używania wyrażeń prostych i pospolitych.  Musimy także pamiętać, że wiele przysłówków modyfikujących znaczenie przymiotników stopniowalnych i ekstremalnych tworzy z nimi kolokację ( czyli często używane zestawienie słów, którego znaczenie wynika ze znaczeń poszczególnych słów (za SJP) ). Takie połączenia musimy opanować pamięciowo np. entirely free = całkowicie darmowy. 

Wpis przygotował dla was Łukasz. 


Merulka