Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział 6 Charakter


Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział 6 Charakter.

Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział 6 Charakter. Rozdział 6 jest do waszej dyspozycji. Listę słówek przygotowała Dominika.

Oxford Solutions Intermediate fioletowa Rozdział 6 pozwala sprawdzić znajomość słownictwa na poziomie średnio zaawansowanym z zakresu tematycznego charakter. Opanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. 

Rożnica między modułem nauki a modułem testu polega na sposobie traktowania słówek, w których popełniony został błąd.

W module testu każde słówko losowane jest tylko jeden raz i niezależnie od tego, czy udzielona została poprawna, czy błędna odpowiedź, jest ono usuwane z puli słówek.

W przypadku modułu nauki słówko, w którym został popełniony błąd losowane jest kolejny raz, aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

face-charakterRozdział 6 CHARAKTER

TABELA SŁÓWEK rozdział 6 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 6 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 6 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa. 

 

Kolejne dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Oxford Solutions Intermediate fioletowa – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych działów.