Oxford Solutions Intermediate fioletowa rozdział 6 Tabela Charakter


Oxford Solutions Intermediate fioletowa rozdział 6 Tabela Charakter.

Oxford Solutions Intermediate fioletowa rozdział 6 Tabela Charakter zawiera jednostki leksykalne z poprzedniego etapu edukacji językowej. Powtarzamy słownictwo z gimnazjum.


 

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK


Oxford Solutions Intermediate fioletowa rozdział 6 Tabela Charakrer

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
ambicjaambition
ambitnyambitious
podobać się komuśappeal to somebody
aresztować kogoś za cośarrest somebody for something
zaprosić kogoś na randkęask somebody out
być komunikatywnymbe good at communicating
wspomnieć o czymśbring something up
odwołać coścall something off
wesołycheerful
pogoda duchacheerfulness
natknąć się na coścome across something
skarżyć się na coścomplain about something
liczyć na kogoścount on somebody
twórczycreative
inwencja twórczacreativity
zatrudnić kogoś w charakterze, na stanowiskuemploy somebody as something
entuzjazmenthusiasm
elastycznośćflexibility
hojność, wspaniałomyślnośćgenerosity
hojny, wspaniałomyślnygenerous
zrezygnować z czegośgive something up
dobry humorgood humour
mieć poczucie humoruhave a good sense of humour
mieć dużo zdrowego rozsądkuhave lots of common sense
brakować zdrowego rozsądkuhave no common sense
być pełnym energiihave lots of energy
mieć zdolności organizacyjnehave organisational skills
być odważnym w obliczu bezpośrednich zagrożeńhave physical courage
zatrzymać kogośhold somebody up
uczciwość, szczerośćhonesty
idealizmidealism
idealistyczny, będący idealistąidealistic
inteligencjaintelligence
inteligentnyintelligent
brakować wiary w siebielack self-confidence
lojalnośćloyalty
dojrzałymature
dojrzałośćmaturity
skromnymodest
skromnośćmodesty
optymizmoptimism
cierpliwośćpatience
pesymizmpessimism
punktualnypunctual
punktualnośćpunctuality
realizmrealism
realistyczny, będący realistąrealistic
reagować na cośrespond to something
odpowiadać komuśrespond to somebody
szukać czegośsearch for something
wiara w siebieself-confidence
wierzący w siebieself-confident
poważnyserious
powagaseriousness
być pełnym inicjatywyshow lots of initiative
nieśmiałośćshyness
siedzieć przy czymśsit at something
towarzyskośćsociability
towarzyskisociable
upartystubborn
upórstubbornness
współczuciesympathy
być podobnym do kogoś (rodzica lub przodka)take after somebody
troskliwy, rozważnythoughtful
troskliwość, rozwagathoughtfulness
zmienić się w cośturn into something
pracować dla czegoś, kogośwork for something, somebody
martwić się o cośworry about something
Oxford Solutions Intermediate fioletowa rozdział 6 Tabela słów z zakresu tematycznego Charakrer

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK

Kolejne dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Oxford Solutions Intermediate fioletowa – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych działów.