Kolokacje w języku angielskim


Kolokacje w języku angielskim.

Kolokacje w języku angielskim – czyli jak poprawnie mówić po angielsku – „English collocations in use”.

Kolokacje to pary lub grupy wyrazów, które są często używane razem. Te kombinacje są naturalne dla „native speakerów”, ale dla osób uczących się języka angielskiego są zagadnieniem wymagającym pamięciowego wyuczenia się.

Tego typu związki frazeologiczne często trudno jest przetłumaczyć dosłownie. Z tego powodu wykorzystywane są chętnie w różnych egzaminach językowych w tym także na maturze.

Większość kolokacji jest niezmienna np. 

take a photo – robić zdjęcie,

make mistakes – popełniać błędy.

Kolokacje w języku angielskimNiektóre kolokacje są bardziej elastyczny i dopuszczają użycie różnych słów na przekazanie tego samego znaczenia.

have / take a bath – brać kąpiel,

keep to / stick to the rules – przestrzegać reguł.Kolokacje w języku angielskim

Warto uczyć się kolokacji, ponieważ są najbardziej naturalnym sposobem porozumiewania się po angielsku i w innych językach obcych i pozwalają udoskonalić umiejętność komunikowania się w języku obcym.

W języku angielskim występuje kilka typów kolokacji. Oto najczęściej spotykane.

 1. Przymiotnik + rzeczownik np.

  major problem – główny problem,

  junk food – śmieciowe (niezdrowe) jedzenie

 2. Rzeczownik + czasownik np.:

  a friendship grows – umocnić przyjaźń,

  a company grows – rozwój firmy

 3. Rzeczownik + rzeczownik np.:

  a sense of pride – poczucie dumy,

  a conflict of opinion – różnica zdań

 4.  Czasowniki i wyrażenia z przyimkiem np.:Kolokacje w języku angielskim

  burn into tears – wybuchnąć płaczem,

  bring something to an end – zakończyć coś

 5. Czasownik + przysłówek np.:

  whisper softly – szeptać,

  go smoothly – pójść gładko

 6. Przysłówek + przymiotnik

  fully aware – w pełni świadomy,

  blissfully happy – bezgranicznie szczęśliwy

W kolejnym poście przedstawiamy często mylone kolokacje z czasownikami”make” i „do”.