Język angielski kolokacje w języku angielskim czasowniki używane codziennie make do


Kolokacje w języku angielskim czasowniki używane codziennie make do.

Niedawno na stronie merula.pl mogliście poczytać teorię dotyczącą kolokacji. W tym wpisie prezentujemy Kolokacje w języku angielskim czasowniki używane codziennie make do. Postaramy się w kolejnych częściach dostarczyć przykładów i ćwiczeń na tego typu związki frazeologiczne.

Czasowniki „make” i „do” należą do grupy często mylonych ze względu na ich podstawowe tłumaczenie na język polski „robić.” Warto zapamiętać, że używając czasownika „make” mamy przede wszystkim na myśli produkowanie czegoś. Podstawowe znaczenie czasownika „do” natomiast wskazuje na wykonywanie jakiejś czynności. Warto o tym pamiętać, gdy mamy wątpliwości, którego z tych czasowników mamy użyć. Trudno jest jednak podać uniwersalne znaczenie czasowników w kolokacjach, ponieważ znaczenia poszczególnych słów nie koniecznie dają sie przetłumaczyć 1 : 1 (słowo za słowo). Jeśli chcemy być pewni poprawności językowej możemy nauczyć się listy najczęściej występujących codziennie kolokacji z „make” i „do”.

Kolokacje w języku angielskim czasowniki używane codziennie „make” i „do”.

Kolokacje w języku angielskim czasowniki używane codziennie z czasownikiem "make"

Język Angielski - kolokacje z czasownikiem "make" Flaga AngliiJęzyk Polski - znaczenie kolokacji Flaga Polski
make arrangements forzaplanować coś
make a change / changesdokonać zmiany / zmian
make a choisedokonać wyboru
make a comment / commentsskomentować coś
make a contribution tomieć swój wkład w coś, dołożyć swoje pięć groszy
make a decisionpodjąć decyzję
make an effortstarać się
make an excuseznaleźć pretekst, znaleźć wymówkę
make friendszaprzyjaźnić się
make an improvementudoskonalić coś, ulepszyć coś
make a mistake / mistakespopełnić błąd / błędy
make a phone callwykonać telefon
make progressczynić postępy
make notesrobić notatki
make the bedścielić łóżko
make a mealprzyrządzać posiłek
make a discoverydokonać odkrycia
make a betzałożyć się
make a bonfirerozpalić ognisko


Kolokacje w języku angielskim czasowniki używane codziennie z czasownikiem "do"

Język Angielski - kolokacje z czasownikiem "do" Flaga AngliiJęzyk Polski - znaczenie kolokacji Flaga Polski
do your bestbardzo się starać
do damageuszkodzić coś
do an experimenteksperymentować, wykonywać eksperyment
do exercisesćwiczyć, wykonywać ćwiczenia
do someone a good turn / do someone a favourwyświadczyć komuś przysługę
do harmszkodzić
do your hairczesać się, układać włosy
do your homeworkrobić zadanie domowe
do the ironing /shopping / washing, etc.prasować / robić zakupy / prać, itp.
do some workwykonywać jakieś prace, pracować
do researchprowadzić badania
do an assignmentwykonać zadaną pracę
do an essaynapisać esej, wypracowanie
do overtimepracować w nadgodzinach
do shiftspracować na zmianę
do the gardeningpracować w ogrodzie
do the houseworkzajmować się domem
do a coursepójść na kurs
do a crossword rozwiązywać krzyżówkę


Przykładowe zdania – kolokacje z „make” i „do”.

I’m planning to make some changes in my life. 

Planuję dokonać zmian w moim życiu. 

Last week we did some interesting experiments at school during chemistry classes. Kolokacje w języku angielskim czasowniki używane codziennie make do

W zeszłym tygodniu robiliśmy interesujące eksperymenty w szkole na zajęciach z chemii. 

Tom is very outgoing, he makes friends easily. 

Tom jest towarzyski, łatwo się nawiązuje przyjaźnie. 

Sara has been doing her hair for an hour! Kolokacje w języku angielskim czasowniki używane codziennie make do

Sara układa włosy od godziny! 

I’m making progress in learning English.

Robię postępy w nauce angielskiego. 

When I come back from school, I do my homework at once. 

Kiedy wracam ze szkoły, natychmiast odrabiam zadanie domowe. 


Co to są kolokacje? Link do teorii.