Tłumaczenia częściowe ćwiczenie na poziomie rozszerzonym odpowiedzi 2


Tłumaczenia częściowe ćwiczenie na poziomie rozszerzonym odpowiedzi 2.

Solucja ćwiczenia – Tłumaczenia częściowe ćwiczenie na poziomie rozszerzonym 2.

1. (Gdybym tylko miał) more money!

If only I had more money! 

2. These effects (mogą być objawami)  a severe allergic reaction.  

These effects may be symptoms of a severe allergic reaction.  

3. (Gdybym znała) his plans, I would have tried to stop him.

Had I known his plans, I would have tried to stop him. 

4.  I am disappointed with the quality of your service, which (nie dorasta do moich oczekiwań). 

I am disappointed with the quality of your service,  which falls short of my expectations

5. She won’t buy a new car (dopóki nie znajdzie) a new job. 

She won’t buy a new car  unless  she finds  a new job. 

6. (Wbrew powszechnej opinii) that task is easier to solve than you expect! 

Contrary to common opinion that task is easier to solve than you expect! 

7. (Wylewające rzeki)  flooded streets and houses in our region last week. 

Overflowing rivers  flooded streets and houses in our region last week.

8.(Gdybym był na twoim miejscu), I wouldn’t do that!  

If I were you , I wouldn’t do that! 


Inne ćwiczenie tego typu: Tłumaczenia częściowe ćwiczenie na poziomie rozszerzonym