Tłumaczenia częściowe ćwiczenie na poziomie rozszerzonym


Tłumaczenia częściowe ćwiczenie na poziomie rozszerzonym.

Przetłumacz na języka angielski podane w nawiasach fragmenty zdań, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.

Uwaga: w każdą lukę można wpisać maksymalnie 6 wyrazów. Po wypełnieniu wszystkich luk pojawi się przycisk SPRAWDŹ , który należy kliknąć w celu sprawdzenia poprawności wykonania ćwiczenia. W niektórych przykładach w nawiasie podano podpowiedź. 

Jeśli nie możesz sobie poradzić z rozwiązaniem, użyj linku znajdującego się pod ćwiczeniem, aby zobaczyć solucję.

 

1. (Twoje dania są zawsze takie smaczne) that I could eat then all the time!

Your dishes are always so tasteful (tasteful) that I could eat then all the time!

2. If you were more sensible, (dostałbyś tą pracę) last year. 

If you were more sensible, you would have got that job ()last year.

3. (Zwracam się do Państwa z zażaleniem na) the quality of the product I have just purchased in your shop.

I am writing to complain about() the quality of the product I have just purchased in your shop.

4.  Follow our page to get updates (naszych aktualnych projektów).  

Follow our page to get updates on our current projects ().

5. I am not sure but he (mógł kupić)  this car last year.                       

I am not sure but he might have bought (might) this car last year.

6. (Wiem to na pewno) that he won this lottery in the past.

I know it for a fact (fact) that he won this lottery in the past.

7. ( Match został odwołany) because of the severe weather conditions.  

The match was called off () because of the severe weather conditions. 

8. This time tomorrow, I (będę opalać się) on a sunny island. 

This time tomorrow, I will be sunbathing()on a sunny island.

 

Jeśli wszystkie pomysły na rozwiązanie zawiodły sprawdź model odpowiedzi do tego zadania.