Tłumaczenia częściowe ćwiczenie na poziomie rozszerzonym 2


Tłumaczenia częściowe ćwiczenie na poziomie rozszerzonym 2.

Rozumienie wypowiedzi – Struktury gramatyczno-leksykalne – zadanie maturalne.

Przetłumacz na języka angielski podane w nawiasach fragmenty zdań, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.

Uwaga: w każdą lukę można wpisać maksymalnie 6 wyrazów. Po wypełnieniu wszystkich luk pojawi się przycisk SPRAWDŹ , który należy kliknąć w celu sprawdzenia poprawności wykonania ćwiczenia. 

Jeśli nie możesz sobie poradzić z rozwiązaniem, użyj linku znajdującego się pod ćwiczeniem, aby zobaczyć solucję.

 

 

1. (Gdybym tylko miał) more money!

If only I had() more money! 

2. These effects (mogą być objawami)  a severe allergic reaction.  

These effects may be symptoms of () a severe allergic reaction.  

3. (Gdybym znała) his plans, I would have tried to stop him.

Had I known (inwersja stylistyczna) his plans, I would have tried to stop him. 

4.  I am disappointed with the quality of your service, which (nie dorasta do moich oczekiwań). 

I am disappointed with the quality of your service,  which falls short of my expectations (fall short)

5. She won’t buy a new car (dopóki nie znajdzie) a new job. 

She won’t buy a new car  unless she finds () a new job. 

6. (Wbrew powszechnej opinii) that task is easier to solve than you expect! 

Contrary to common opinion () that task is easier to solve than you expect! 

7. (Wylewające rzeki)  flooded streets and houses in our region last week. 

Overflowing rivers () flooded streets and houses in our region last week.

8.(Gdybym był na twoim miejscu), I wouldn’t do that!  

If I were you (), I wouldn’t do that! 

Jeśli wszystkie pomysły na rozwiązanie zawiodły sprawdź model odpowiedzi do tego zadania.