Przedimki


Przedimki a / an / the / brak przedimka


Przedimka a / an używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej (przedimka a jeśli rzeczownik zaczyna się na spółgłoskę przedimka an jeśli na samogłoskę);

– gdy wspominamy o kimś lub o czymś po raz pierwszy,

– gdy mówimy o jednej z wielu osób lub rzeczy i nie jest istotne o jaką konkretną osobę lub rzecz chodzi,

– przed nazwami zawodów,

– kiedy opisujemy kim lub czym ktoś lub coś jest,

– kiedy mówimy jakie coś jest

Przedimka the używamy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej;

– gdy wspominamy o rzeczach lub osobach po raz kolejny,

– gdy mówimy o kimś lub o czymś konkretnym i nasz rozmówca orientuje się o jaką rzecz lub osobę chodzi,

– przed nazwami rzeczy lub osób jedynych w swoim rodzaju,

– przed nazwiskami rodzin,

– przed porami dnia,

– przed nazwami pokoi i pomieszczeń w mieszkaniu i miejsc w pobliżu domu,

– przed przymiotnikami w stopniu najwyższym,

– przed liczebnikami porządkowymi,

– przed nazwami rzek, mórz i oceanów,

– przed nazwami pasm górskich i archipelagów

Przedimków nie używamy:

– przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, gdy mówimy o kimś lub o czymś w sposób bardzo ogólny,

– przed nazwami dni tygodnia i miesięcy,

– przed nazwami kontynentów i większości krajów,

– przed nazwami miast,

– przed nazwami ulic, dworców i lotnisk, 

– przed nazwami jezior, pojedynczych szczytów górskich i pojedynczych wysp,

– przed posiłkami.

 Ćwiczenia na przedimki.

Ćwiczenia na przedimki znajdziecie pod linkami: