Przedimki

Uzupełnij "a" "an" "the" lub "-" (brak przedimka)