Przedimki w angielskim ćwiczenia


Przedimki w angielskim ćwiczenia.

Wstaw w wylosowanych zdaniach przedimki a, an, lub the albo - jeśli przedimek nie jest potrzebny.

 

W ćwiczeniu należy wypełnić wszystkie pola tekstowe i kliknąć przycisk „sprawdź„, który pojawi się na końcu ćwiczenia. 

W ćwiczeniu jet losowanych 5 zdań z puli 16 przykładów. W celu wylosowania innych zdań należy nacisnąć przycisk „losuj przykłady„.