Angielski słuchanie ćwiczenie 3 matura maj 2015 stara


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 3 matura maj 2015 stara – listening 3 matur z języka angielskiego w starej formule.

 

Wskazówka: Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie.

 Zadanie 3 – słuchanie.

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z przewodnikiem. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C.

 

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 3 matura 6 maj 2015 stara formuła – matura z języka angielskiego poziom podstawowy.


3.1. To get the job at Universal Studios, Sarah had to (!demonstrate her acting skills.) (take two different tests.) (!send her application by email.)

3.2. What does Sarah find surprising? (children’s reactions) (!visitors’ ideas about film stars) (!celebrities’ attitudes to tourists)

3.3. What does Sarah like about her job? (!She often organises film shows for her colleagues.) (!She has the chance to earn a lot of money.) (She can learn acting for free. )

3.4. When Dakota Fanning took a tram tour, she (!refused to answer one of the questions.) (talked about one of her films.) (didn’t agree to give any autographs.)

3.5. In the interview, Sarah describes her experience of (!acting in a film about tour guides.) (!collecting celebrities’ autographs. ) (working for a film studio.)