Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2015 stara


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2015 stara – matura z języka angielskiego w starej formule..


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz pięć wiadomości radiowych. Do każdej wiadomości (2.1.–2.5.) dopasuj właściwy nagłówek (A–F). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej wiadomości.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2016 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom podstawowy

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

2.1. – YOUNG DRIVER SAVES ANIMAL’S LIFE.

2.2. – ANIMAL GETS INJURED DOING ITS JOB.

2.3. – YOUNG ANIMAL PRESENTED TO THE PUBLIC.

2.4. – ANIMALS ESCAPE BEFORE POLICE ARRIVE.

2.5. – HOMELESS ANIMALS WAIT FOR NEW OWNER.

Nagłówek nie pasuje do żadnej wiadomości:  WILD ANIMALS PLAY IN CITY CENTRE.


 

Merulka