Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2015


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2015 – matura z języka angielskiego w nowej formule od 2015 r.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz cztery wypowiedzi związane z hałasem. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2015 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom podstawowy

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

2.1. – speaks to a noisy neighbour.

2.2. – talks about some research on noise.

2.3. – gives advice on how to deal with noise.

2.4. – complains about noise on holiday.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: apologizes for making noise.