Angielski słuchanie ćwiczenie 3 matura maj 2015


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 3 matura maj 2015 – listening 3 matur z języka angielskiego w nowej formule od 2015 r.

 

Wskazówka: Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie.

 Zadanie 3 – słuchanie.

Usłyszysz sześć tekstów. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zaznacz literę A, B albo C.

 

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 3 matura próbna grudzień 2014 – matura z języka angielskiego poziom podstawowy


3.1. The announcement about the Group Fitness Programme includes information about (!the weekly cost of the programme.) (!the types of exercises on offer.) (the trainers’ experience. )

3.2. The woman gives directions to someone who wants to get to (a shopping centre.) (!a petrol station.) (!a health club.)

3.3. Tim suggests that Kate should (!show Tim’s presentation to her parents.) (!ask her parents to measure the room.) (prepare some information for her parents.)

3.4. The conversation takes place (!at an airport.) (at a hotel reception.) (!in a tourist information centre.)

3.5. What are the speakers doing? (!decorating their living room with roses ) (!buying roses in a flower shop ) (planting roses in the garden )

3.6. The bear got into the car when Ben Tyler (was sleeping.) (!was visiting a zoo.) (!was having a meal.)